Wydarzenia

Podziękowanie od Barbary Orzeł

Wszystkim uczestniczącym w ostatniej drodze mojej Śp. Pamięci Męża Jerzego Orła, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel o zbiórkę pieniężną zamiast składania kwiatów, chciałam tą drogą serdecznie podziękować.

W wyniku kwesty została zebrana kwota 2975 zł. Środki te przelałam na konto, działającej przy Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, Fundacji „Solidarni w chorobie”, której celem jest pomoc byłym i aktualnym członkom Związku i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej.

Z wyrazami wdzięczności
Barbara Orzeł

Góra