- REKLAMA -
- REKLAMA -

Polityka prywatności

- REKLAMA -

Drodzy Użytkownicy portalu,

Zależy nam na tym, aby korzystanie z naszych usług, było dla Państwa bezpieczne i wygodne. Dlatego w stworzonym przez nas zbiorze informacji i zasad, który nazwaliśmy Polityką Prywatności, przedstawiamy jakie dane i w jaki sposób zbieramy podczas Państwa wizyt na naszej  stronie internetowej www.bochniazbliska.pl i www.brzeskozbliska.pl jak i do czego je wykorzystujemy oraz jakie prawa w związku z tym każdemu z Państwa przysługują.  Jednocześnie w związku z wysokim standardem usług jakie pragniemy Państwu świadczyć, biorąc pod uwagę normy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu, w razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa Danych Osobowych.

I. Informacje ogólne.

 1. Polityka Prywatności przedstawia w jaki sposób Portal Internetowy Bochnia Brzesko z bliska gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu www.bochniazbliska.pl, www.brzeskozbliska.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 3. Polityka Prywatności może w przyszłości ulec zmianie. Modyfikacje mogą wynikać między innymi z rozszerzenia naszych usług, postępu technologicznego lub zmian standardów i zasad świadczenia usług w Internecie. Za każdym razem, gdy dojdzie do zmian w Polityce Prywatności, informacja o tym fakcie pojawi się na tej podstronie naszego serwisu wraz z nową, aktualną wersją tego dokumentu oraz komunikatem od kiedy zmiana obowiązuje i które zapisy Polityki Prywatności zostały zmodyfikowane.
 4. W związku z możliwymi zmianami Polityki Prywatności zalecamy okresowe sprawdzanie tej podstrony naszego serwisu.

 

II. Administrator danych.

 1. Administrator danych osobowych to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W dalszej części Polityki Prywatności Administrator danych osobowych może być także oznaczony skrótowo jako „Administrator”.
 2. Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Portal Internetowy Brzesko z bliska Małgorzata Więcek-Cebula, adres: ul. Kącik 4 32-700 Bochnia
 3. Kontakt z Administratorem we wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Kącik 4, 32-700 Bochnia / redakcja@bochniazbliska.pl.

 

III. Dane osobowe i ich zbieranie.

 1. Dane osobowe to  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, a więc takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Taka identyfikacja może nastąpić dzięki temu, że zna się takie informacje o osobie jak na przykład jej imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (przypisany zazwyczaj do danego urządzenia adres IP, identyfikatory plików cookie itp.).
 2. Zastrzegamy sobie prawo do oferowania niektórych usług w oparciu o podanie dodatkowych danych osobowych niezbędnych w celu ich wykonania. W celu efektywnej realizacji usług takich jak: (otrzymywanie newsletterów, dodawanie komentarzy lub ogłoszeń, kontaktowanie się z nami za pomocą formularza na podstronie serwisu) niezbędne jest dokonanie rejestracji lub podanie danych osobowych (takie jak np. imię, nazwisko, adres e-mail) przez wypełnienie udostępnionych przez nas formularzy.
 3. Podane przez Państwa dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy tylko do takich celów, o których zostali Państwo poinformowani. Każdy spośród Użytkowników serwisu www.bochniazbliska.pl, www.brzeskozbliska.pl ma możliwość zdecydowania o tym, jakie dane udostępnia i z jakich danych możemy korzystać.
 4. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa w jeden lub kilka z następujących sposobów:a. Dane osobowe zbierane są m. in. podczas rejestracji lub wypełnienia formularzy udostępnianych przez nas na podstronach naszego serwisu.Żeby skorzystać z niektórych funkcji naszego serwisu takich jak: zapisanie się do newslettera, zamieszczenie ogłoszenia, skontaktowanie się z nami przez wysłanie wiadomości z naszej podstrony itp., wskazane jest lub wymagane podanie danych osobowych, poprzez wypełnienie formularzy umieszczonych na poszczególnych podstronach naszego serwisu. Zwracamy uwagę na to, że podanie wymaganych danych osobowych, jest w pełni dobrowolne, jednak konieczne dla celów świadczenia usług. Dane podane w ten sposób będą przez nas przetwarzane po to, abyśmy mogli świadczyć wybraną przez Państwa usługę zgodnie z jej regulaminem (wysyłać Państwu newsletter, publikować Państwa ogłoszenie, komentarze itd.).Pod warunkiem wyrażenia przez Państwa zgody, dane zebrane podczas rejestracji będziemy także przetwarzać w celach marketingowych. Oświadczamy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną, jest w pełni dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług. Jednocześnie podkreślamy fakt, że udzielenie takiej zgody, pozwoli nam na kontakt z Państwem  i informowanie o naszych najnowszych usługach i wiadomościach za pomocą poczty elektronicznej.b. Dane osobowe zbierane automatycznie – cookiesCookies to  dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się ze Stroną z danego urządzenia końcowego (telefonu, komputera, tabletu). Stosowanie plików cookies w ramach stron internetowych jest ustaloną praktyką.

  Cookie  zazwyczaj zawiera:

  • nazwę strony internetowej, z której pochodzi,
  • swój czas istnienia Cookie
  • wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową
  • inne dane.

  W przypadku plików cookies wiele przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje stosowanie plików cookies. Ustawienia dotyczące danych informatycznych zapisywanych i przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika, mogą być zmienione w ustawieniach używanej przeglądarki. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w przypadku zmiany wspomnianych ustawień, niektóre funkcje serwisu, mogą być dla Użytkownika niedostępne.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych – cel i podstawa prawna.

 1. Przetwarzanie danych osobowych oznacza wykonywanie operacji na danych osobowych. Do takich operacji zalicza się zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.
 2. Informacje o sposobach i celach przetwarzania danych osobowych znajdują się nie tylko w Polityce Prywatności, ale zamieszczamy je także przy odpowiednich formularzach na podstronach naszego serwisu.
 3. W zależności od celu i sposobu udostępnienia danych osobowych, przetwarzamy je na jednej z następujących podstaw prawnych:
 1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dotyczy to sytuacji, gdy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W warunkach serwisu, zgoda, będzie miała najczęściej postać konkretnej klauzuli, z którą każdorazowo powinni Państwo się zapoznać i udzielić zgody przez zaznaczenie odpowiedniej opcji. Jednakże zastrzegamy sobie prawo do innej formy wyrażenia zgody. W każdym z wyżej wymienionych przypadków zgoda będzie wyrażana dobrowolnie i w sposób wyraźny. W/w zgoda, może zostać wycofana poprzez kontakt z redakcją Serwisu pod adresem ul. Kącik 4, 32-700 Bochnia W takim przypadku, przy niezaistnieniu innych przesłanek prawnych do przetwarzania danych, dane zostaną usunięte, zaś osoba której dane dotyczą, zostanie o tym poinformowana. W przypadku gdyby dane były przetwarzane na innej podstawie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, zostaną usunięte dane, które nie są dla tej przesłanki niezbędne, a także zostanie on poinformowany, o planowanym czasie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 2. przetwarzanie może być niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy to sytuacji, w której dane przetwarzane są w celu realizacji Państwu usług, które świadczymy.
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – dotyczy to sytuacji takich jak na przykład rozpatrywanie Państwa skarg lub reklamacji, realizacja konkursów, archiwizowanie dokumentów;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – taka podstawa znajduje zastosowanie gdy prowadzimy działalność w zakresie marketingu własnego, gdy prowadzimy statystyki żeby usprawnić działanie naszego serwisu, gdy wykorzystujemy dane internetowe żeby wykrywać nadużycia w sieci telekomunikacyjnej i im zapobiegać, a także dla celów analitycznych. Optymalizowanie naszych usług i ciągłe poprawianie ich jakości wymaga także sporządzania przez nas analiz i raportów, które powstają w ten sposób, że dane Państwa dotyczące kompilowane są z danymi dotyczącymi innych użytkowników naszego serwisu.

 

V. Odbiorcy danych osobowych

 1. W celu zapewnienia odpowiedniej transparentności ochrony danych osobowych, które przetwarzamy, deklarujemy, że nie będą one przekazywane do przetwarzania podmiotom trzecim za wyjątkiem niżej opisanych sytuacji.a. dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które świadczą nam usługi takie jak: księgowość, usługi prawnicze, czy informatyczne (prowadzenie witryny). W wymienionych wyżej przypadkach zawieramy odpowiednie umowy, które zabezpieczą Państwa dane osobowe w sposób adekwatny do warunków przetwarzania. Z uwagi na fakt, że podmioty takie mogą się zmieniać i niecelowym jest publikowanie listy w/w podmiotów, w celu informacji o aktualnych podmiotach świadczących nam usługi, prosimy o kontakt na adres ul. Kącik 4, 32-700 Bochnia.

VI. Czas przechowywania danych

 1. Dane osobowe przechowujemy w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 2. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy w ciągu 90 dni.
 3. Dane dla celów marketingowych przechowujemy do czasu wycofania przez Państwa na to zgody (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody) lub  do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu (w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu).
 4. Dane przekazywane przez Państwa z wykorzystaniem formularza kontaktowego przechowujemy w okresie niezbędnym dla celu korespondencji.
 5. Jeżeli dane są niezbędne do wykonania umowy, przechowujemy je przez czas jej wykonywania, a następnie do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tej umowy.

 

VII. Prawa Użytkowników związane z ochroną danych osobowych.

 1. Osobom, których dane osobowe przetwarzamy w ramach prowadzenia Serwisu, przysługują następujące prawa:a. Prawo dostępu do treści swoich danych, które obejmuje zwłaszcza możliwość uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe przetwarzamy, a jeśli tak to: źródło przekazania nam Państwa danych, oraz cel, podstawę i zakres ich przetwarzania,b. Prawo sprostowania danych osobowych, ich usunięcia (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia ich przetwarzania;c. Prawo wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw powinien zostać wniesiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@bochniazbliska.pl Zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdyby było ono niezbędne do wypełnienia innych obowiązków prawnych Administratora. W takim przypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany we właściwej formie.d. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody zanim doszło do jej cofnięcia.
 2. Prawa wskazane powyżej mogą być wykonywane przez wysłanie do nas stosownego wniosku. Jeśli chodzi o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych na cele marketingowe oraz realizację prawa do wniesienia sprzeciwu, jest to możliwe przez zaznaczenie opcji „Wypisz” dostępnej na tych podstronach naszego serwisu, na których nastąpiło przekazanie danych.
 3. Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy, narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. W razie wątpliwości dotyczących zapisów w Polityce Prywatności, zachęcamy do kontaktu pod adresem: ul. Kącik 4, 32-700 Bochnia.
Góra