Wydarzenia

Iwkowa. Jest porozumienie w sprawie „Sądeczanki” ZDJĘCIA, WIDEO

fot. UG Iwkowa

Przez trzy godziny samorządowcy z Brzeska, Gnojnika, Lipnicy Murowanej, Czchowa, Iwkowej, Łososiny Dolnej, Chełmca oraz Nowego Sącza dyskutowali nad przebiegiem nowej drogi z Brzeska do Nowego Sącza. Rozmowy nie były proste. W końcu udało się wybrać jeden wariant „Sądeczanki” drogi, która skróci dojazd z A-4 do Nowego Sącza. Inicjatorem spotkania był Bogusław Kamiński, wójt Iwkowej.

– Wybraliśmy wariant najlepszy z możliwych, dopuszczając później korekty w obrębie poszczególnych gmin,  z zachowaniem uzgodnień w granicach terytorialnych gmin – napisali autorzy porozumienia.

Co ono jeszcze zawiera?

1. Wybrany wariant jest najmniej wrażliwy społecznie. Ma najmniejszą liczbę wyburzeń i wysiedleń.

2. Zaproponowany wariant omija centra miejscowości, nie burzy dotychczasowego porządku funkcjonalnego i przestrzennego.

3. Ogranicza do minimum kolizje z drogami, wodociągami, kanalizacją, siecią gazową, energetyczną itp.

4. Jest to najkrótszy wariant, o 20% krótszy od najdłuższego, co w konsekwencji powoduje:

• 20% mniej konfliktów,

• 20% krótszy odcinek do budowy,

• 20% krótszy czas dojazdu,

• 20% mniejsze zużycie paliwa.

• 20% mniej spalin w środowisko

• 20% obniżone koszty bieżącego utrzymania

• dzięki temu będzie on korzystniejszy ekonomicznie w dłuższej perspektywie czasowej.

5. Planowany wariant omija tereny zurbanizowane i zamieszkałe w związku z tym w przyszłości nie będzie potrzeby budowy obwodnic.

6. Przewiduje budowę tuneli, w związku z tym zachowane będą naturalne korytarze migracji zwierząt.

7. Proponowany wariant na wielu odcinkach przebiega przez obszary jeszcze nic zagospodarowane, co w konsekwencji poszerzy zakres terenów pod inwestycje, a tym samym przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy i zamożności mieszkańców.

8. Poprawi dostępność młodych ludzi do ośrodków szkolnych i akademickich.

9. Zwiększy się liczba gmin z dostępem do drogi krajowej DK75.

10. Wariant samorządowy, alternatywny do istniejącej drogi zwiększy bezpieczeństwo (szybszy dojazd karetki, zorganizowanie objazdu w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku itp.).

11. Odciąży ruch, szczególnie tranzytowy z centrów miejscowości, który w perspektywie przyszłych 10 lat może się znacznie zwiększyć.

Którędy ma przebiegać uzgodniony wariant

Jest to kompilacja dwóch wcześniej wybranych wariantów brązowego i zielonego. Wybrany kompromisowy wariant drogi swój początek będzie miał przy zjeździe z autostrady w Brzesku, dalej droga poprowadzi między miejscowością Uszew a gminą Nowy Wiśnicz, a następnie pomiędzy Gnojnikiem a gminą Lipnica Murowana.

Dalej ma być zbudowany tunel pod górę Bukowiec, następnie trasa ma prowadzić pomiędzy gminami Iwkowa, Czchów i Lipnica Murowana. Następnie wejdzie w obszar mniej zabudowany pomiędzy Iwkową a Czchowem, potem poprowadzi na Wytrzyszczkę.

Kolejny punkt, przez który przejdzie to okolice zamku w Tropsztynie, potem pobiegnie wzdłuż rzeki Łososina, dalej skręci w lewo, tunelem pod Justem, wzdłuż brzegu Jeziora Rożnowskiego, mostem na Dunajcu w Kurowie,  wzdłuż rzeki, aż do kolejnego,  mostu na Dunajcu, który musi powstać na wysokości kamieniołomu, do gminy Chełmiec.

Stanowisko wypracowane przez osiem samorządów zostanie przekazane Ministrowi Infrastruktury, firmie projektowej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do której należeć będzie ostateczna decyzja o przebiegu drogi.

Jeśli wariant zostanie zaakceptowany rozpocznie się procedura związana z wydaniem decyzji środowiskowej. Budowa może ruszyć w 2025 roku. Rząd na tę inwestycję zarezerwował już pieniądze.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra