Artykuł partnerski

Kim jest psycholog, psychiatra, terapeuta uzależnień, a kim psychoterapeuta? – tłumaczy Kamil Hołyst psychoterapeuta ze Specjalistycznego Centrum Medycznego MOVEMED w Bochni

Depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, schizofrenia, anoreksja i inne problemy natury psychicznej, mogą nas dotykać lub naszych najbliższych.

Wiele osób błędnie określa mianem psychologa różne zawody – psychiatry, terapeuty uzależnień, psychoterapeuty.

Do kogo zatem się wybrać, by uzyskać jak najlepszą pomoc w konkretnym przypadku?

Kim jest psycholog, psychiatra, terapeuta uzależnień, a kim psychoterapeuta?

Psycholog to absolwent 5-letnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. W trakcie studiów ma możliwość wyboru pomiędzy wieloma specjalnościami takimi jak: psychologia kliniczna, psychologia biznesu, sportu i aktywności fizycznej, psychologia wspierania rozwoju osobistego i wiele innych.

Psycholog w ramach swojej pracy zajmuje się przeprowadzaniem testów psychologicznych, może wydawać zaświadczenia, orzeczenia (np. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera), opinie (np. przy zmianie nazwiska lub imienia, przed transplantacją organów) oraz stawiać diagnozy psychologiczne.

Może również udzielać pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych lub udzielać porad i wsparcia, jednak nie należy mylić tego z psychoterapią. Psycholog może prowadzić psychoterapię dopiero po ukończeniu dodatkowo szkoły psychoterapii. Psycholog nie przepisze nam także leków, tym zajmuje się psychiatra.

Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył specjalizacje w psychiatrii. Zajmuje się przeprowadzaniem badań psychiatrycznych i neurologicznych, rozpoznawaniem i diagnozowaniem zaburzeń psychicznych oraz leczeniem z wykorzystaniem farmakoterapii. Zazwyczaj psychiatra odsyła pacjentów do psychoterapeuty lub terapeuty uzależnień w celu podjęcia terapii chyba, że sam ukończył dodatkowo szkołę psychoterapii i przyjmuje w ramach swojego gabinetu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy pacjent zagraża sobie lub innym (nasilone myśli samobójcze lub myśli o skrzywdzeniu innych osób, ciąg alkoholowy) może skierować do leczenia psychiatrycznego w oddziale zamkniętym lub do oddziału leczenia uzależnień.

Psychiatra zajmuje się także orzecznictwem w postępowaniach karnych i cywilnych.

Terapeuta uzależnień to osoba, która ukończyła szkolenie akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Po pomoc do terapeuty uzależnień udają się osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych takich jak: alkohol, narkotyki i dopalacze oraz uzależnione od hazardu, leków, Internetu i innych. Często właściwą terapię poprzedza leczenie odwykowe tzw. detoks, zwłaszcza gdy uzależnienie dotyczy alkoholu i narkotyków. Sama terapia opiera się na różnych oddziaływaniach psychoterapeutycznych w tym na terapii indywidualnej i grupowej, psychoedukacji, oraz gdy zajdzie taka potrzeba również farmakoterapii.

Leczenie musi być wielowymiarowe ponieważ uzależnienie odbywa się na kilku poziomach: psychicznym, fizycznym i społecznym. Celem terapii jest nie tylko częściowa czy całkowita abstynencja, ale także ogólna poprawa funkcjonowania psychospołecznego człowieka.

Psychoterapeuta to absolwent uczelni wyższej zazwyczaj psychologii, medycyny lub innych studiów humanistycznych (np. socjologii). Dodatkowo musi ukończyć szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii w certyfikowanym ośrodku psychoterapii (zazwyczaj czteroletnie). Każda szkoła ma swoje fundamenty teoretyczne i inne metody pracy z pacjentem. Wśród podstawowych nurtów psychoterapii można wymienić: poznawczo-behawioralny, humanistyczno-egzystencjalny, Gestalt, integracyjny, systemowy, psychodynamiczny, psychoanalityczny oraz inne. Wyróżnia się klika rodzajów psychoterapii, takie jak terapie krótkoterminowe, długoterminowe, indywidualne, grupowe, wspierające, wglądowe itd.

Różnica między psychoterapią a wsparciem psychologicznym udzielanym przez psychologa to praca na głębszym poziomie, która wpływa nie tylko na pozbycie się objawów choroby czy rozwiązanie konkretnego problemu, ale także pomaga dotrzeć do jego źródła.

Zmiany jakie zachodzą w trakcie psychoterapii są trwałe. Ze względu na formę pracy, psychoterapia zazwyczaj trwa od roku do nawet kilku lat, a spotkania w zależności od nurtu w którym pracuje psychoterapeuta, odbywają się raz do kilku razy (4-5) w tygodniu. Jeśli wymaga tego sytuacja, psychoterapeuta może odesłać pacjenta do psychiatry na konsultację i wsparcie leczeniem farmakologicznym.

Psychoterapeuci zajmują się terapią różnych zaburzeń osobowości takich jak: osobowość narcystyczna, paranoiczna, unikająca (lękliwa), zależna, chwiejna emocjonalnie czy borderline oraz terapią uzależnień, zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia), lęków, nerwic, depresji, samookaleczeń, i wielu innych.

Jeżeli potrzebujesz profesjonalnej pomocy, nie bój się o nią poprosić.

Jesteśmy po to, by wspólnie zawalczyć o Twoje dobre samopoczucie i wspomóc Cię w drodze do szczęśliwego życia.

mgr Kamil Hołyst psychoterapeuta, trener kontroli złości, trener umiejętności społecznych

Poradnia Zdrowia Psychicznego działa w Specjalistycznym Centrum Medycznym MOVEMED przy ulicy Ks. Józefa Poniatowskiego 40 w Bochni

W ramach poradni przyjmują:

  • Lek. med. Elżbieta Sowińska-Nowak – specjalista psychiatra (lekarz przyjmuje w każdą środę rano).
  • Mgr Kamil Hołyst – psychoterapeuta, trener kontroli złości, trener umiejętności społecznych (psychoterapeuta przyjmuje w poniedziałek, środę, piątek od g. 16.30).

Przy każdej wizycie konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu: 798 311 058 lub 14 613 59 74

Można także skorzystać z rejestracji on-line, czynnej całą dobę KLIKNIJ I ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra