- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Technologia chemiczna – nowe studia magisterskie w PWSZ w Tarnowie

- REKLAMA -

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie uruchomiła właśnie nowe studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna. To oferta adresowana dla osób posiadających tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata uzyskany w ramach studiów I stopnia na kierunkach takich jak Chemia, Inżyniera materiałowa lub pokrewnych.

Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera, co oznacza, że kończący kierunek Chemia z tytułem licencjata, dostaną szansę zdobycia aż dwóch tytułów – inżyniera i magistra. Technologia chemiczna jest już dziewiątym kierunkiem, na którym można zdobyć tytuł magistra w PWSZ w Tarnowie, a trzecim uruchomionym w tym roku. Rekrutacja dodatkowa na ten i pozostałe kierunki rozpocznie się w poniedziałek, 21 września i potrwa do 2 października.

Studia na kierunku Technologia chemiczna trwają 3 lub 4 semestry – w zależności od ukończonych studiów I stopnia. Dla studentów posiadających tytuł zawodowy licencjata, rozpoczynają się w październiku i trwają 4 semestry. Dla posiadających tytuł inżyniera, studia rozpoczynają się w lutym i trwają 3 semestry.

Program studiów na kierunku Technologia chemiczna skonstruowany jest w oparciu o nowoczesne formy kształcenia łączące multimedialne wykłady teoretyczne z praktycznym zdobywaniem wiedzy w ramach zajęć laboratoryjnych, podczas których studenci mogą rozwijać umiejętności eksperymentatorskie, realizować własne pomysły i projekty mówi dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, prof. Uczelni, Dziekan Wydziału Politechnicznego.

Studenci uczestniczą również w zajęciach rozwijających zdolności pozwalające na założenie własnej firmy, przedsięwzięcia biznesowego. Doskonalą posługiwanie się językami obcymi w ramach lektoratów, w tym słownictwo specjalistyczne, poznają uwarunkowania prawne dotyczące opracowania i wdrażania nowych technologii, a także posługiwanie się nowoczesnymi technikami informatycznymi, dzięki czemu mogą sprostać wyzwaniom współczesnej Europy i świata, który ulega coraz szybszym przeobrażeniom – wyjaśnia dr Paulina Bednarz, Prodziekan WP.

Jeśli dodamy do tego uruchomione niedawno studia niestacjonarne na kierunku Chemia (specjalność Chemia stosowana – red.) nasza oferta dydaktyczna staje się coraz bardziej atrakcyjna także dla osób już zatrudnionych, które chciałyby uzupełnić wykształcenie łącząc naukę z pracą dodaje dr Krzysztof Kleszcz, Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Słowa uznania należą się pracownikom z Wydziału Politechnicznego oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, którzy ciężko pracowali, by Technologia chemiczna ruszyła już w tym roku. Ich wysiłek i międzywydziałowa współpraca opłaciły się i dzięki temu na niemal połowie oferowanych przez nas kierunków można uzyskać tytuł magistra dodaje Rektor PWSZ, dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni.

Program studiów na kierunku Technologia chemiczna umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w ramach bardzo wielu dziedzin, w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb. Studenci samodzielnie dokonują wyboru własnej ścieżki kształcenia w oparciu o moduły obieralne obejmujące m.in. następujące specjalności:

 • Analiza klasyczna,
 • Analiza instrumentalna,
 • Technologia produktów leczniczych,
 • Technologia produktów kosmetycznych,
 • Przetwórstwo polimerów,
 • Technologia odnawialnych źródeł energii i gospodarka odpadami,
 • Chemia spożywcza,
 • Biomateriały i bioinżynieria,
 • Procesy korozji i degradacji materiałów
 • Technologia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych,
 • Metody obliczeniowe i symulacyjne w praktyce inżynierskiej,
 • Technologia materiałów organicznych

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową w zakładzie przemysłowym, laboratorium chemicznym albo w jednostce naukowo-badawczej, podczas której mogą zweryfikować nabytą wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Studia kończą się obroną pracy magisterskiej.

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na ten oraz inne kierunki z oferty dydaktycznej PWSZ dostępne są na stronie dla kandydatów – kandydat.pwsztar.edu.pl. Informacji udzielają także pracownicy Biura Promocji pod nr tel. 14 631 66 66, mejlowo – rekrutacja@pwsztar.edu.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra