- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Świadczenia chorobowe dla domowników osób zakażonych. Zobacz, gdzie się o nie starać?

- REKLAMA -

Od 3 listopada osoba, która mieszka lub prowadzi wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie. W takiej sytuacji inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji. Natomiast domownik ma prawo do świadczeń w razie choroby.

Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej. Podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o obowiązku poddania się kwarantannie.

Oświadczenie powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, jeśli ubezpieczony go posiada,
  • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
  • dane dotyczące osoby zakażonej, z którą mieszka ubezpieczony lub prowadzi wspólne gospodarstwo domowe, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Wzór takiego oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do inspekcji sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Jeżeli świadczenia chorobowe wypłaca pracodawca wystarczy oświadczenie o kwarantannie.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek jak najszybciej (nie później niż w terminie 7 dni) powinien przekazać oświadczenie ubezpieczonego do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). W takim przypadku skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.

Osoby, które prowadzą działalność i osoby z nimi współpracujące składają oświadczenie w ZUS. Może być przekazane elektronicznie – na PUE razem z wnioskiem o zasiłek chorobowy (druk ZAS-53). Do wniosku należy dołączyć skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia.

Na stronie ZUS jest instrukcja, jak złożyć oświadczenie razem z wnioskiem przez PUE.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra