- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Stypendia dla studentów z gminy Rzezawa. Można dostać nawet 1500 zł!

- REKLAMA -

Studenci mieszkający na terenie gminy Rzezawa i osiągający wysokie wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Rzezawa w wysokości nawet do 1500 zł. Wnioski o przyznanie stypendium naukowego za rok akademicki 2021/2022 można składać do 31 października tego roku.

Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. Przysługuje ono studentom studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych. Stypendium może być przyznane studentom, którzy:

  • nie ukończyli 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia;
  • przedstawili zaświadczenie z uczelni wyższej o rozpoczęciu lub kontynuowaniu nauki w bieżącym roku akademickim
  • nie osiągają stałych dochodów z tytułu umowy o pracę;
  • miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 150% dochodu wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Dochody winny być udokumentowane przez wnioskodawcę zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);
  • uzyskali średnią ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium jest przyznawane – co najmniej 4,6;
  • uzyskali oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem) i nie korzystali z zaliczeń i egzaminów poprawkowych. W przypadku równej średniej ocen o przyznaniu stypendium decyduje: wyższy rok studiów; studia na więcej niż jednym kierunku; działalność naukowa, artystyczna.

Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Rzezawa.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rzezawie w zakładce „Oświata” (https://www.rzezawa.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-147).

Szczegółowe informacje na temat programu stypendialnego można uzyskać pod telefonem: 14 648 48 15.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra