- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

RZEZAWA. Msza św., patriotyczne koncerty i biało-czerwony poczęstunek – DUŻO ZDJĘĆ

Fot. UG w Rzezawie
- REKLAMA -

W Krzeczowie odbyły się uroczyste obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone ze świętem Matki Bożej Królowej Polski. Uroczystość miała podniosły i patriotyczny charakter.

Gminne świętowanie 3 Maja rozpoczęło się od niezwykle ciekawego koncertu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej oraz chóru parafialnego z Krzeczowa.

Następnie odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny. Celebrował ją ks. Stefan Irla – Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krzeczowie, który wygłosił również okolicznościową homilię. W liturgii uczestniczyły władze Gminy Rzezawa na czele z wójtem Mariuszem Palejem, delegacje Pocztów Sztandarowych pod komendą druha Leszka Trąby – Komendanta Gminnego OSP, Orkiestra Dęta z Okulic, radni gminni, pracownicy samorządowi, nauczyciele, sołtysi, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy.

Po zakończeniu nabożeństwa wójt Mariusz Palej wygłosił okolicznościowe przemówienie. Mówił m.in. o tym, że Konstytucja 3 Maja była próbą ratowania od upadku Rzeczypospolitej, która z kraju silnego zaczęła przeistaczać się w państwo, z którym nikt się nie liczył.

– Było to spowodowane wieloma różnymi czynnikami. Między innymi tym, iż w XVII wieku Rzeczpospolita prowadziła liczne wojny. Ponieważ większość z nich toczyła się na jej terenie, doprowadziło to do ogromnych zniszczeń wielu regionów. W ciągu kilkunastu lat ludność państwa w wyniku wojen, chorób i panującego głodu zmniejszyła się o 1/3. Wiele miast było w ruinie, chłopi opuścili spalone wsie, a nieuprawiana ziemia leżała odłogiem. Co więcej, wojny były bardzo kosztowne, ponieważ armię należało utrzymać. Zrujnowanej Polski nie było stać na tak wielkie wydatki. Do tego wszystkiego doszły liczne grabieże państwa ze strony wrogich wojsk. To wszystko spowodowało, że Rzeczpospolita stała się całkowicie uzależniona od potężnych sąsiadów, a przede wszystkim od Rosji. Losy kraju przestały zależeć od jego mieszkańców. Jakby tego było mało 5 sierpnia 1772 roku Rosja, Prusy i Austria podpisały w Petersburgu traktaty rozbiorowe dotyczące podziału ziem Rzeczypospolitej. Po tych dramatycznych w skutkach wydarzeniach powszechne było przeświadczenie o konieczności przeprowadzenia reformy ustrojowej kraju – podkreślał Mariusz Palej.

Wójt Gminy Rzezawa mówił także o tym, co zmieniło się dzięki uchwaleniu pierwszej w Europie, a drugiej na świecie spisanej Konstytucji.

– Konstytucja 3 maja usprawniała działanie sejmu, znosząc liberum veto. Odtąd uchwały zapadać miały większością głosów. Wprowadzała dziedziczność tronu, co zapobiegało obcej ingerencji i wewnętrznej anarchii w okresach bezkrólewia. Ustanawiała kolegialny organ rządowy – Straż Praw, co było krokiem ku ulepszeniu administracji państwa. Dzięki niej katolicyzm został uznany za religię panującą. Jednocześnie zapewniała ona swobodę innych wyznań. Wprowadziła trójpodział władzy, dzieląc ją na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zabezpieczała ponadto możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju oraz zniosła wolną elekcję. Chociaż kształtowała ona ustrój Rzeczypospolitej zaledwie przez czternaście miesięcy, do czasu przystąpienia do konfederacji targowickiej w lipcu 1792 roku, która była spiskiem magnackim na życzenie i pod patronatem cesarzowej Rosji Katarzyny II, Konstytucja 3 Maja stała się niedoścignionym wzorem i symbolem marzeń o niezawisłości państwa i wolności jego obywateli. I choć samo jej uchwalenie przebiegało w bardzo niesprzyjających i dramatycznych okolicznościach, to dokument ten jest źródłem dumy dla kolejnych pokoleń Polaków – zaznaczał Wójt Mariusz Palej.

Po zakończeniu przemówienia wójta odbył się piękny koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Okulice pod batutą Mariusza Kurnika oraz chóru parafialnego w Krzeczowie dowodzonego przez Martynę Dymurę.

Na wszystkich uczestników gminnych obchodów 3 Maja po wyjściu z kościoła czekał słodki poczęstunek w patriotycznych barwach.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości delegacja złożona z Samorządowców i Radnych Gminy Rzezawa złożyła wiązanki na cmentarzu na rodzinnym grobie Okulickich, kwiaty przy Izbie Pamięci Generała Leopolda Okulickiego w Bratucicach oraz pod tablicą żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej Władysława Gałki w Rzezawie.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Avatar

    xyl

    08 maja 2023 godzina 18:43

    WOjt i zona to jak para prezydencka !

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra