- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

RZEZAWA. Młodzi będą mieć wpływ na decyzję samorządu! W Rzezawie zostanie powołana Młodzieżowa Rada Gminy ZDJĘCIA

- REKLAMA -

Już wkrótce zostanie powołana Młodzieżowa Rada Gminy Rzezawa, która będzie organem konsultacyjno-doradczym i reprezentacją młodzieży z terenu gminy Rzezawa. Jest to inicjatywa wójta Mariusza Paleja, która chce w ten sposób zaktywizować młodych ludzi.

Dzieci i młodzież to przyszłość narodu, a także co za tym idzie naszej małej ojczyzny, jaką jest Gmina Rzezawa. Dlatego od wielu już lat wójt Mariusz Palej podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, które mają na celu odpowiedni rozwój takich osób. W ostatnich latach dzięki jego staraniom powstały cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem takie programy jak: wyprawka dla pierwszoklasistów, stypendium „Twoja Szansa”, czy stypendium dla studentów.

Teraz przyszła pora na kolejną inicjatywę, jaką jest powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, która będzie mogła debatować i wprowadzać swoje pomysły w życie lokalnej społeczności. Uchwała w sprawie jej utworzenia została przyjęta przez Radnych Gminy Rzezawa podczas wrześniowej sesji.

– Bardzo się cieszę, że Rada Gminy Rzezawa przyjęła uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy. Ideą jej powstania jest włączenie przedstawicieli środowiska młodzieży w sprawy istotne dla życia całej lokalnej społeczności. Powołanie Młodzieżowej Rady należy również rozpatrywać przez pryzmat jej konsultacyjnego, doradczego i inicjatywnego charakteru. Działalność Rady będzie wspierała integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie gminy oraz promocję osiągnięć młodych ludzi. Ułatwi też artykułowanie potrzeb i oczekiwań tej części naszej społeczności – mówi Wójt Mariusz Palej.

Funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy Rzezawa określone jest w uchwale nr LV/2023 Rady Gminy Rzezawa z dnia 18 września 2023 roku oraz jej załącznikach.

Określone są w niej m.in. obowiązki radnego. Jest to:

 • godna reprezentacja Rady;
 • przestrzeganie Statusu Rady;
 • uczestniczenie w pracach Rady;
 • wykonywanie uchwał Rady;
 • troska o dobro i rozwój Gminy.

W uchwale wymienione są również zadania Młodzieżowej Rady Gminy Rzezawa, do których należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących młodzieży;
 • udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Gminy na rzez młodzieży;
 • monitorowanie realizacji dokumentów strategicznych Gminy na rzecz młodzieży;
 • podejmowanie działań na rzecz młodzieży, w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, wychowania patriotycznego i społecznego na zasadach określonych przez Radę Gminy;
 • wspieranie i upowszechnianie idei oraz pogłębianie procesu samorządności młodzieży w Gminie;
 • reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych;
 • kształtowanie postaw demokratycznych i postaw obywatelskich wśród młodzieży;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności w zakresie spraw dotyczących samorządu lokalnego oraz dobra publicznego;
 • wyrabianie umiejętności przejawiania inicjatywy oraz podejmowania decyzji wśród dzieci i młodzieży;
 • promocja oraz organizacja życia kulturalno-sportowego dla dzieci i młodzieży;
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży działań związanych z rolą młodych ludzi w samorządzie;
 • rozpowszechnianie informacji wśród młodych ludzi w zakresie funkcjonowania i roli samorządu lokalnego;
 • propagowanie działań na rzecz obrony praw i godności ucznia;
 • zwiększenie aktywności publicznej i społecznej młodych ludzi;
 • działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych;
 • krzewienie i wspieranie inicjatyw patriotycznych;
 • proponowanie i opiniowanie inicjatyw rozwojowych Gminy;
 • zgłoszenie do uprawnionych podmiotów wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej.

Uchwałę nr LV/2023 w całości wraz z załącznikami można znaleźć TUTAJ

Warto przypomnieć, że w 2017 w Rzezawie roku ruszył program stypendialny pn. „Twoja Szansa”. Ma on na celu uhonorowanie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich oraz zachęcenie ich do dalszego pogłębiania swojej wiedzy i rozwijania zainteresowań. Stypendium w ramach tego programu można otrzymać za wybitne wyniki w nauce, sukcesy sportowe lub artystyczne. Jego wdrożenie w życie przynosi oczekiwane rezultaty, ponieważ z każdym rokiem liczba osób otrzymujących stypendia jest coraz większa. W pierwszym roku z programu skorzystało 4 osoby, potem liczba uczniów otrzymujących stypendia systematycznie rosła. W zeszłym roku trafiły one do 33 osób, w tym roku stypendia otrzyma natomiast absolutnie rekordowa liczba 76 uczniów (ich wręczenie odbędzie się za kilkanaście dni). Przez siedem lat działania programu „Twoja Szansa” skorzystało z niego w sumie 182 osoby. Gmina Rzezawa na ten cel przeznaczyła blisko 150 tys. zł.

Kolejnym programem, który powstał z myślą o uczniach, są wyprawki dla pierwszoklasistów. Składają się one z niezbędnych przyborów, w jakie musi być wyposażony każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej. Wśród nich są m.in. długopisy, kredki, pisaki, farby, plastelina, nożyczki, kleje, pędzle, czy bloki techniczne i rysunkowe. Wyprawki są wręczane od roku szkolnego 2020/2021. Do tej pory otrzymało je 492 pierwszoklasistów. Na dotychczasowe funkcjonowanie programu przeznaczono niespełna 40 tys. zł.

Programem działającym od niedawna w Gminie Rzezawa związanym z rozwojem młodych ludzi są ponadto stypendia studenckie. Mają one charakter motywacyjny. W ubiegłym roku Wójt Mariusz Palej wręczył pierwsze tego typu stypendium w wysokości 1500 zł. Niedawno zmieniono nieco zasady programu, dzięki czemu w tym roku będzie mogło z niego skorzystać zdecydowanie więcej osób.

  – Myślę, że powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Rzezawa okaże się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i przyczyni się do rozwoju i integracji młodych ludzi. Liczę na to, że będzie jak z pozostałymi programami, które powstawały z myślą o dzieciach i młodzieży z terenu naszej Gminy, i które jak pokazuje czas były bardzo potrzebne – podkreśla Wójt Mariusz Palej.

2 komentarze

2 Comments

 1. Avatar

  Gmina

  24 października 2023 godzina 14:08

  W Gminie Bochnia osiem lat temu została powołana rada młodzieżowa,odbyły się wybory kilka spotkań i po tym zostały wspomnienia.

 2. Avatar

  Rozsadna

  25 października 2023 godzina 23:38

  Super inicjatywa,niech młodzi działają,są bardziej obiektywni i wielu rozsądnych ,a to co gmina dla nich czyni godne poparcia i naprawdę cieszy wielu mieszkańców którzy patrzą realnie na działania P.Wojta

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra