Wydarzenia

Rzezawa. Miliony na oczyszczalnię ścieków i kanalizację

fot. UG Rzezawa

4,3 mln złotych trafiło do gminy Rzezawa na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borku (ok. 2,7 mln zł) a także budowę kanalizacji sanitarnej w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce (ok. 1,6 mln zł). O przyznaniu funduszy zdecydował Zarząd Województwa Małopolskiego.

O tym finansowym wsparciu – wójta Mariusza Paleja poinformował wczoraj Stanisław Bukowiec, radny Sejmiku Małopolskiego.

– Ta dotacja przyczyni się do poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie tej gminy, a tym samym poprawi się jakość i komfort życia mieszkańców – podkreśla Stanisław Bukowiec

Pieniądze pozwolą szybciej i w większym zakresie zrealizować inwestycje wodno-kanalizacyjne.

-Z budową oczyszczalni w Borku ruszyliśmy w ubiegłym roku. Bez pomocy to zadanie, które pochłonie ok. 6 mln zł realizowalibyśmy kilka lat. Dzięki funduszom, które otrzymaliśmy, możemy je zakończyć już w tym roku – mówi Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

Podobnie jest ze wsparciem, jakie gmina otrzymała na wykonanie kanalizacji w czterech miejscowościach. Zastrzyk finansowy pozwoli na zwiększenie zakresu realizowanych zadań.

Samorząd Rzezawy dużo inwestuje. Tylko w tym roku przy 50 mln budżecie gminy na inwestycje zaplanowano ponad 10 mln zł. To rekordowa kwota.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra