- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Budowa mostu na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia z rządowym wsparciem

- REKLAMA -

To doskonała wiadomość dla mieszkańców oraz podróżujących północną częścią Małopolski. Już wkrótce rozpoczną się prace związane z przygotowaniem dokumentacji pod budową nowego mostu na Wiśle na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia. Inwestycja otrzymała bowiem wsparcie z rządowego programu Mosty dla Regionów. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na ten cel przekazuje dofinansowanie w wysokości 1,6 mln zł.

Realizacja tego zadania będzie dla regionu szansą na rozwój gospodarczy a dla mieszkańców gminy Nowe Brzesko i okolicznych miejscowości nowym połączeniem komunikacyjnym. Pozytywna opinia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oznacza, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace projektowe a most wraz z nowym odcinkiem drogi znajdzie się w ruszcie komunikacyjnym naszego województwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Most na Wiśle w Nowym Brzesku lata świetności ma już za sobą. Budowany był w latach 1979-1986 na miejscu istniejącego wówczas drewnianego mostu. Przez ostatnie lata był wielokrotnie remontowany, a w okresie tegorocznych wakacji, w czasie kolejnego dwumiesięcznego zamknięcia, wojsko zbudowało tymczasowy most, który połączył Sierosławice ze Świniarami. Przedsięwzięcie to zdecydowanie ułatwiło komunikację w regionie. Ale było rozwiązaniem tylko tymczasowym.

Warto dodać, że droga wojewódzka nr 775 relacji Słomniki-Ispina o długości 28,6 km zlokalizowana w północnej części województwa małopolskiego, tworzy wraz z drogą wojewódzką nr 776 główny regionalny układ komunikacyjny powiatu proszowickiego. Dzięki połączeniu z drogami krajowymi nr 7 i 79 oraz drogami wojewódzkimi nr 964 i 776 stanowi obszar o ogromnym znaczeniu dla rozwoju powiatu proszowickiego i całego regionu. Budowa nowego mostu odgrywa więc kluczową rolę komunikacyjną dla tej części Małopolski.

Ponadto, na terenie gminy Nowe Brzesko, gdzie powstanie nowy most, funkcjonuje ponad 30 ha „Nowobrzeski Obszar Gospodarczy”. Na terenie strefy, obok działających już podmiotów, planowane jest utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej Krakowskiego Parku Technologicznego. Rozbudowa infrastruktury transportowej będzie potencjalnym impulsem dla inwestorów i szansą na szybszy rozwój regionu, a także stworzenie nowych miejsc pracy.


W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę mostu na rzece Wisła wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW775 klasy G, po nowym śladzie,
 • budowę skrzyżowań z istniejącą drogą krajową DK79, drogą wojewódzką DW964 oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego,
 • budowę obiektów inżynierskich – wiaduktów i przepustów,
 • budowę układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów,
 • przebudowę istniejącego układu drogowego w miejscu krzyżowania się z nową drogą,
 • budowę układu dróg dojazdowych,
 • budowę systemu odwodnienia obiektu i drogi DW775,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę, rozbiórkę, przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych,
 • zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym nasadzenia zieleni na projektowanych rondach,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska.

Aktualnie trwają prace nad opracowaniem raportu oddziaływania na środowisko, a także aktualizacją opracowanej wielowariantowej koncepcji wg trzech wariantów lokalizacji nowego mostu przebiegającego przez rzekę Wisłę. Warianty przedstawiają się następująco: wariant nr 1 tzw. „sierosławicki”, wariant nr 3 tzw. „nękanowicki”, wariant nr 4 tzw. „hebdowski”.

Pozyskanie decyzji środowiskowej planowane jest w drugim kwartale 2021 r. Z kolei szacunkowy koszt inwestycji, która powinna zostać zrealizowana w przeciągu najbliższych lat, wynosi około 100 mln zł.


Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra