- REKLAMA -
- REKLAMA -
Kultura

Biblioteka Pedagogiczna w Bochni zaprasza nauczycieli, studentów, uczniów, a także wszystkich chcących podnosić swoje kwalifikacje

- REKLAMA -

Biblioteka pedagogiczna jako placówka specjalistyczna wspiera pracę instytucji oświatowych, nauczycieli, a także studentów i uczniów oraz wszystkich pragnących podnosić swoje kwalifikacje w procesie samokształcenia.

UŻYTKOWNICY

W 2013 r. rozporządzenie nazwało biblioteki pedagogiczne „publicznymi”, co oznacza, że dostępne dla wszystkich. Nie ma zatem ograniczenia wiekowego, terytorialnego, ani formalnego dla osób zapisujących się w tej chwili do Biblioteki. Zatem również dzieci mogą się obecnie zapisać do Biblioteki (za pierwszym razem z rodzicem).                                                                     

ZBIORY

Biblioteki pedagogiczne gromadzą i udostępniają zbiory zgodnie ze swoją specjalnością, a więc określonym profilem zbiorów i dla określonej grupy użytkowników, czyli dla nauczycieli i adeptów zawodu nauczycielskiego oraz szeroko rozumianego środowiska edukacyjnego.

Nasze zbiory stanowią warsztat do pracy naukowej, będący podstawą indywidualnych poszukiwań w celu : podnoszenia kwalifikacji, pisania prac dyplomowych, tworzenia projektów i realizowania innowacji szkolnych.

Gromadzimy głównie literaturę o tematyce pedagogicznej, źródła informacji z zakresu:

 • teorii i praktyki pedagogicznej,
 • dydaktyki ogólnej,
 • metodyk poszczególnych przedmiotów,
 • metodologii badań naukowych,
 • materiały do organizacji przedstawień szkolnych,
 • pracy socjalnej i opieka społecznej,
 • pedagogiki resocjalizacyjnej
 • materiały do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Posiadamy w swoich zbiorach również podręczniki akademickie do studiowania kierunków ścisłych, literaturę piękną, pasjonujące biografie, literaturę dziecięcą i młodzieżową. Zaopatrujemy się również w literaturę do szkolnych konkursów przedmiotowych.

Prenumerujemy 36 tytułów czasopism (głównie metodycznych), których wykaz znajduje się na stronie internetowej. ZOBACZ

ZADANIA

 • Zajęcia biblioteczne dla dzieci i młodzieży.

Popularyzujemy czytelnictwo, ale nie tylko. Zapoznajemy dzieci z polskimi obyczajami, zwyczajami w innych krajach, sugerujemy się kalendarzem świąt różnorakich, tych związanych ze świętami, rocznicami literackimi. Wyznacznikiem podczas przygotowywania oferty na kolejny rok szkolny są także priorytety polityki oświatowej wyznaczone na dany rok szkolny,

 • Prowadzimy zajęcia biblioterapeutyczne, które są w stanie nauczyć już najmłodszego odbiorcę właściwego stosunku do siebie, innych ludzi i otaczającej rzeczywistości,
 • W naszej ofercie mamy gry literackie jest to skuteczna i niezwykle atrakcyjna metoda popularyzująca czytanie, kształtująca kompetencje czytelnicze oraz motywująca do nauki poprzez zabawę.
 • Współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym, prowadząc zajęcia integracyjne z uczniami o obniżonej sprawności intelektualnej, wykorzystujemy w nich biblioterapeutyczną moc literatury,
 • Specjalnie uprzywilejowaną grupą w naszej bibliotece są nauczyciele. Organizujemy dla nich szkolenia, warsztaty metodyczne.
 • Prowadzimy sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy. Prezentujemy podczas spotkań pomysły na zajęcia z uczniami, popularyzując literaturę dziecięcą i młodzieżową. Przedstawiamy sposoby wykorzystania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 • Promujemy sztukę pięknego pisania ręcznego poprzez organizowanie warsztatów kaligraficznych  skierowanych do nauczycieli, a podczas spotkań z uczniami  jest okazja potrenować pisanie różnymi narzędziami – stalówką na obsadce, patyczkiem lipowym oraz gęsim piórem.

Z całą mocą realizujemy prawa hinduskiego bibliotekarza :

 • 1. Książki są po to, by z nich korzystać. 
 • 2. Daj każdemu czytelnikowi odpowiednią dla niego książkę.    
 • 3. Każda książka ma swojego czytelnika. 
 • 4. Oszczędzaj czas czytelnika.                                                                                                                  5. Biblioteka jest żywym, rozwijającym się organizmem.

W dobie powszechnej dostępności informacji zmieniły się potrzeby odbiorców. Zmieniła się także funkcja pracy bibliotekarzy. Często nie chodzi już o pomoc w odnalezieniu samej informacji, a raczej o jej odpowiedni dobór, ocenę, wsparcie w jej wykorzystaniu i przetworzeniu.                           

Funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej w czasie pandemii

W sytuacji panującej pandemii Biblioteka jest nieczynna w soboty.              

Godziny otwarcia :                                –

 • poniedziałek, wtorek  10:00–17:00 
 •  środa 08:00– 14:00 
 • czwartek, piątek 10:00-17:00                                                                                                                          

Materiały można wypożyczać i oddawać osobiście. Zalecamy wcześniejsze zamawianie książek telefonicznie lub mailowo.

Zachęcamy do zdalnego korzystania z naszych katalogów, które udostępniamy na stronie www.bpt.edu.pl. Od stycznia b.r. działamy w nowym systemie bibliotecznym SOWA, który daje czytelnikom dużo więcej możliwości (rezerwacje on line, prolongaty, informacja o dostępności egzemplarzy i inne).

Nade wszystko przypominamy o dezynfekcji, maseczkach i dystansie społecznym.

Kontakt : bochnia@bpt.edu.pl

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra