Artykuł partnerski

Marta Mrzygłód: Ireneusz Sobas ma cechy, które powinien posiadać burmistrz Bochni!

Szanowni Państwo, porozmawiajmy o faktach i konkretach – to lubię.

Jakie cechy powinien posiadać Burmistrz?

W mojej ocenie, powinien być przede wszystkim człowiekiem uczciwym i nieprzekupnym, człowiekiem znającym i rozumiejącym problemy zwykłych ludzi. Powinien posiadać odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, do pełnienia tej odpowiedzialnej, społecznej funkcji.

Obserwuję obecnie okrutną walkę na poziomie samorządowym lewicy i prawicy w Bochni. Jestem przerażona poziomem manipulacji społecznej i nabierania się ludzi na propagandę wyborczą. Dlatego zawsze polecam, aby w takich sytuacjach, trzymać się zdrowego rozsądku i faktów, a nie emocji i rzucanych ogólników.

Jakie mamy fakty? Poniżej przedstawiam Państwu kilka kluczowych, zweryfikowanych informacji, z którymi udało mi się zapoznać, na temat Kandydata na urząd Burmistrza miasta Bochnia Pana Irenusza Sobasa.

  • Ireneusz Jacek Sobas urodził się 6 kwietnia 1964 w Bochni. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące. W latach 1983-89 studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Historii. Natomiast w 2008 roku ukończył studia podyplomowe w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zarządzania w administracji publicznej.
  • W latach 1990–98 (dwie kadencje) był sekretarzem miasta Bochnia przy burmistrzu Teofilu Wojciechowskim. Tę samą funkcję pełnił za kadencji Bogdana Kosturkiewicza w latach 2006-2010. O bocheńskim samorządzie wie bardzo dużo. Trzy razy był wybierany na miejskiego radnego. Obecnie pracuje w Starostwie Powiatowym, w wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej.
  • W latach 1980-89 Ireneusz Sobas stał w samym centrum przemian ustrojowych w naszym mieście. Został wybrany – po Jerzym Orle – przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego. Działał w opozycji do reżimu komunistycznego w Polsce, więc WOLNOŚĆ i MIŁOŚĆ DO OJCZYZNY nie są Mu obce.
  • Ireneusz Sobas jest również autorem dwóch wartościowych książek o tematyce historycznej i lokalnej. Pierwsza z nich to: „Niepokorne Dekady. Niepodległościowe dążenia mieszkańców Bochni i Bocheńszczyzny w latach 1945-1989”, druga: „Dekada Wolności. Fenomen bocheńskiej „Solidarności” z lat 1980-1990″. Te książki: to hołd dla poprzednich pokoleń bochnian – ludzi hardych, o twardych karkach”.
  • Był współzałożycielem i jednym z redaktorów (obok Jana Flaszy, Andrzeja Pacuły, Elżbiety Bachmińskiej i in.) pierwszego w Bochni, niezależnego, a równocześnie – jawnego i niecenzurowanego pisemka opozycyjnego pod nazwą ABC. Publikuje również artykuły o  tematyce historycznej w Kronice Bocheńskiej.

Drodzy Państwo, wywodzę się ze środowiska prawicowego, wolnościowego, patriotycznego, konserwatywnego, narodowego, dlatego te wybrane fakty i dokonania Pana Ireneusza Sobasa, w pełni przekonują mnie, do poparcia Jego osoby, na urząd Burmistrza królewsko-górniczego miasta Bochnia.

Z wyrazami szacunku,
Marta Mrzygłód

Góra