Wydarzenia

Bochnia. Karta Dużej Rodziny. Więcej możliwości!

Fot. Małgorzata Więcek-Cebula

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły znaczne zmiany w systemie Karty Dużej Rodziny. Od tego dnia karty mogą uzyskać rodzice, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w momencie składania wniosku.

Wniosek o KDR można składać w Wydziale Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2. W razie wątpliwości informacji udzielą pracownicy Wydziału pod numerem telefonu 14 61 49 153 lub bezpośrednio na miejscu.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno
w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra