- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Zgłoszenia do Nagrody Amicus Hominum tylko do tego piątku!

- REKLAMA -

Znasz kogoś, kto dzięki swojemu zaangażowaniu zmienia swoje miasto, a może i region na lepsze? Od lat bezinteresownie pomaga innym? Działa w wolontariacie? Dobrze się składa – do 31 lipca 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do prestiżowej nagrody Amicus Hominum, która od lat docenia altruistów i społeczników z Małopolski.

Nagroda została ustanowiona w 2006 roku przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Amicus Hominum promuje ideę wolontariatu i ma charakter honorowy. W 2020 roku zostanie wręczona w następujących kategoriach:

  1. POLITYKA SPOŁECZNA I PRORODZINNA, POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM: za włączanie się w budowanie polityki społecznej i prorodzinnej, podejmowanie działań w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami
  2. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA: za propagowanie zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowia oraz działanie na rzecz osób chorych
  3. SPORT I EDUKACJA: za działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji sportu i kultury fizycznej oraz edukacji dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, w tym rozwój świadomości i budowa postaw obywatelskich
  4. DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA: za działalność na rzecz dobra innych, wrażliwość na los drugiego człowieka oraz bezinteresowne udzielanie pomocy potrzebującym
  5. INICJATYWA MŁODYCH: za podejmowanie różnorodnych inicjatyw przez osoby młode oraz wolontariackie grupy młodzieżowe, w szczególności szkolne koła wolontariatu (16-35 lat) na rzecz dobra innych, promowanie postaw otwartości oraz zaangażowania na rzecz społeczności i osób potrzebujących wsparcia, w tym promowanie idei młodzieżowego wolontariatu oraz wzorcowych praktyk wolontariatu. Uwaga: w kategorii Inicjatywa Młodych nagroda może być przyznana zarówno osobie fizycznie, jak i grupie osób działających wspólnie w tym samym celu (np. szkolne koło wolontariatu)

Spośród laureatów zostanie wyłoniona osoba, która swoją społeczną działalnością szczególnie wyróżnia się na tle innych i zasługuje na specjalne uznanie. Zostanie ona uhonorowana tytułem Grand Prix. W tym roku nagroda zostanie przyznana przez Samorząd Województwa Małopolskiego po raz 15. 

Przez wszystkie edycje nagrodzono i wyróżniono w ramach nagrody Amicus Hominum w sumie 164 osoby. Każda z nich to piękny dowód na to, że mimo codziennych problemów i zabiegania, mieszkańcy Małopolski potrafią i chcą pomagać innym – bezinteresownie, poświęcając swój czas i pracę…

– Wierzę, że w tym szczególnym roku – zarówno ze względu na stulecie urodzin św. Jana Pawła II, jak i trudny czas pandemii, który doświadcza nas wszystkich – statuetki Amicus Hominum trafią do niezwykłych ludzi. Prawdziwych bohaterów naszych czasów– zachęca do udziału Edward Czesak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

 Jak zgłosić kandydata do Amicus Hominum? 

Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 roku mogą dokonywać: osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym powszechnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną

.Formularz zgłoszenia kandydata, regulamin i wszystkie konieczne informacje można znaleźć na tej stronie.

Znajdują się tam również informacje nt. laureatów i osób wyróżnionych we wszystkich edycjach Nagrody Amicus Hominum. 

W przypadku pytań, można skontaktować się z Zespołem Wspierania Inicjatyw Obywatelskich pod numerem telefonu: tel. 12 61 60 982/ 12 61 60 121, lub adresem e-mail: ngo@umwm.pl

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra