- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

W stowarzyszeniu „Vesna” pomogą niepełnosprawnym znaleźć pracę

- REKLAMA -

Niepełnosprawni z trzech powiatów: brzeskiego, bocheńskiego i dąbrowskiego mają szanse na znalezienie dobrej pracy. Pomoże im w tym Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”, które realizuje projekt z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

– Chodzi o integrację społeczną i kreowanie właściwych postaw społecznych, zwiększenie aktywności zawodowej i wyrównanie szans osób niepełnosprawnych na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy oraz wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form wsparcia w rehabilitacji społecznej i zawodowej – wylicza Bożena Malaga-Wrona prezes Zarządu Stowarzyszenie Regiony Nowych Szans „Vesna”.

W ramach projektu na terenie powiatu bocheńskiego pomoc otrzyma 10 uczestników z niepełnosprawnością. Uczestnicy otrzymają wsparcie na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego oraz nabędą nowe kompetencje osobiste, które pozwolą prawidłowo funkcjonować na wymagającym rynku pracy i w kontaktach społecznych.

Projekt zakłada:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy. W tej formie wsparcia doradca zawodowy wraz z każdym uczestnikiem określi predyspozycje zawodowe w celu prawidłowego przygotowania do podjęcia zadań z zakresu szkolenia zawodowego. Uczestnik zapozna się z wybranymi środowiskami pracy, prześledzi ścieżki kształcenia i możliwości podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji oraz określi cel i obierze strategię działania. Każdy uczestnik zostanie przygotowany do kontaktu z pracodawcą, nabędzie umiejętność szukania i dopasowania ofert pracy do swoich umiejętności i predyspozycji, przygotowania dokumentów aplikacyjnych w procesie zatrudnienia.
  • Indywidualne wsparcie psychologa. Forma wsparcia mająca na celu zmniejszenie deficytów wynikających z faktu bycia osobą niepełnosprawną (dysfunkcyjne relacje w rodzinie, obniżona motywacja, niska samoocena, brak zaangażowania, niskie kompetencje zawodowe i społeczne, bierność społeczna i zawodowa.
  • Poradnictwo społeczno-prawne. Zajęcia edukacyjne podnoszące świadomość konsumencką uczestników.
  • Trening kompetencji osobistych i umiejętności interpersonalnych. Zajęcia poprawnego i twórczego porozumiewania się w różnych sytuacjach, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, nazywanie własnych i cudzych uczuć, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie, rozwijanie umiejętności komunikowania się i odkrywanie różnych sposobów funkcjonowania z ludźmi.
  • Hortiterapia. Działanie z zakresu rekreacji oraz aktywizacji ruchowej i społecznej uczestników wykorzystujące potencjał przestrzeni ogrodów i dobroczynne właściwości roślin. Wizyta w Ogrodzie Terapeutycznym w Gnojniku.
  • Podróż po lokalnym rynku pracy. Objazdowa podróż po lokalnych firmach i przedsiębiorstwach w celu prezentacji możliwości zatrudnienia, jakie stwarza dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem miejscowy rynek pracy. Uczestnicy będą mieć okazję do bezpośredniego zapoznania się ofertą pracy i możliwością zatrudnienia przez firmy o różnym profilu działalności.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogę się kontaktować:

  • +48 604 240 442
  • biuro.vesna@gmail.com
  • Gnojnik 48
  • Brzesko ul. Plac Kazimierza Wielkiego 3Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra