- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Starostwo Powiatowe w Brzesku. Od dziś dostępne tylko przez telefon lub e-mail, osobiście wyłącznie po telefonicznym umówieniu się

- REKLAMA -

Urząd Starostwa Powiatowego w Brzesku (oddział przy ul. Bartosza Głowackiego 51 oraz oddział przy ul. Piastowskiej 2b), a także podległe mu jednostki od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) wprowadzają ograniczenia w bieżącym działaniu.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Brzesku pracują bez zmian, jednak od dnia 16 marca 2020 r. obsługują mieszkańców wyłącznie w trybie elektronicznym i telefonicznym. Wszelkie sprawy administracyjne bądź inne, związane z funkcjonowaniem Powiatu Brzeskiego, prosimy załatwiać telefonicznie, e-mailowo lub poprzez platformę ePUAP.

Wnioski i dokumenty można składać pod adresem: sekretariat@powiatbrzeski.pl lub ePUAP: /0398dqqqoz/skrytka.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu. Poniżej lista numerów, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje oraz ustalać ewentualne terminy załatwiania spraw:

Wydział Komunikacji i Transportu (ul. Piastowska 2b):

  • rejestracja pojazdów: 14 663 20 46
  • prawa jazdy: 14 663 19 56
  • w pozostałych sprawach: 14 628 49 34

Wydział Geodezji i Kartografii (ul. Bartosza Głowackiego 51):

Udostępnianie materiałów zasobów:

  • wypis z rejestru gruntów i budynków,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej,
  • kopia mapy zasadniczej,
  • kopia mapy ewidencyjnej

Tomasz Kurtyka – tel. 14 663 58 68
Agnieszka Biel – tel. 14 663 01 84

UWAGA: wnioski należy składać elektronicznie:

Elektroniczne złożenie wniosku – http://brzesko.geoportal2.pl
Instrukcja nawigacji po Geoportalu zamieszczona została pod adresem
https://www.powiatbrzeski.pl/aktualnosc/2945,komunikat-sprawy-geodezyjne

Obsługa firm geodezyjnych: (oddanie operatu, odbiór dokumentów)
Justyna Ratowska – 14 663 01 84

Koordynacja uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Alina Obal – 14 628 49 58

Zgłoszenia aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków: (akty notarialne, postanowienia sądu, inne dokumenty itp.)
Mariola Prus – 14 663 19 73

Wydawanie informacji i zaświadczeń z operatu ewidencji gruntów i budynków:
Elżbieta Wąs – 14 663 19 68

Obsługa rzeczoznawców majątkowych:
Anna Całka – 14 663 19 83

Scalenia gruntów:
Grzegorz Dymek – 14 663 19 83

We wszelkich innych sprawach będących w kompetencji Starostwa prosimy o kontakt z Centralą:

  • 14 663 31 11

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – tel. 14 66 31 147

Zarząd Dróg Powiatowych – tel. 14 66 312 21, ePUAP:/ZDP-Brzesko/skrzynka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – tel. 14 66 300 31, ePUAP:/pcprbrzesko2/skrytka

Powiatowy Urząd Pracy – tel. 14 663 05 22, ePUAP:/2y3x10rmos/skrytka

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra