- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

POWIAT BOCHEŃSKI, POWIAT BRZESKI. Ponad 20 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg [ZDJĘCIA]

Dziś podczas spotkania w tarnowskiej delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podpisał umowy z przedstawicielami sześciu jednostek samorządu terytorialnego, wśród nich z powiatów: bocheńskiego i brzeskiego.


– Samorządy z subregionu tarnowskiego zrealizują na drogach powiatowych i gminnych prawie 50 zadań. Umowy, które dzisiaj dopinamy, opiewają łącznie na prawie 66 mln zł. Każdy samorząd dołącza wkład własny. Chcę to mocno podkreślić. Konsekwentnie podkreśla to Premier Kosiniak-Kamysz. Samorządom i społecznościom lokalnym należy się szacunek. Cytując Premiera, powtórzę: „Samorząd nie ma prosić, tylko realizować zadania wobec swojej wspólnoty lokalnej”. Wszyscy sygnatariusze są jednakowo ważnymi podmiotami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, bo beneficjentami tych środków są przede wszystkim mieszkańcy, a realizacja zadań infrastrukturalnych przysłuży się również lokalnym przedsiębiorcom – mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Blisko 11,2 mln zł wsparcia dla samorządów z powiatu bocheńskiego


– W powiecie bocheńskim, w miejscowości Żegocina, dzięki przyznanemu dofinansowaniu zostanie przebudowana droga gminna prowadząca do ośrodka zdrowia. Taka inwestycja dobrze obrazuje wymierne korzyści, które podnoszą komfort codziennego funkcjonowania mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego z powiatu bocheńskiego trafi niemal 11,2 mln zł. To środki, które przyznane zostały pięciu samorządom i obejmują realizację 10 zadań.

Największym beneficjentem jest powiat bocheński, który zrealizuje trzy inwestycje:
• rozbudowę drogi powiatowej 2086K w miejscowości Bochnia – wsparcie finansowe w wysokości 1 044 150zł;
• rozbudowę drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice – wsparcie finansowe w wysokości 1 243 474 zł;
• rozbudowę drogi powiatowej nr 1444K w miejscowościach Olchawa – wsparcie finansowe w wysokości – 4 178 575 zł.

Tym samym całość przyznanego dofinansowania dla powiatu bocheńskiego wynosi niemal 6,5 mln zł.

Pozostałe zadania zrealizują cztery gminy. Są to:
• zadanie gminy Bochnia pn. „Przebudowa drogi gminnej 580816K w miejscowości Stanisławice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 423 591,20 zł;
• zadania gminy Łapanów pn. „Remont drogi gminnej nr 580223K w miejscowości Ubrzeż” – wsparcie finansowe w wysokości 809 414 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 580201K w miejscowości Łapanów” – wsparcie finansowe w wysokości 301 379 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Łapanów: ponad 1,1 mln zł);
• zadania gminy Trzciana pn. „Remont drogi gminnej 580593K Kierlikówka – Rdzawa I w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 631 481 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej 580589K Kierlikówka – Pod Kościół w miejscowości Kierlikówka” – wsparcie finansowe w wysokości 137 208 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Trzciana: prawie 770 tys. zł);
• zadania gminy Żegocina pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K580415 Żegocina – Ośrodek Zdrowia w miejscowości Żegocina” – wsparcie finansowe w wysokości 112 008 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej K580402 w miejscowości Żegocina” – ze wsparciem w wysokości 311 737 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Żegocina: prawie 424 tys. zł).

Łącznie w powiecie bocheńskim rozbudowie, przebudowie i remontowi poddanych zostanie prawie 6,4 km dróg.

Ponad 20 km dróg zostanie rozbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych w powiecie brzeskim


– Cztery jednostki samorządu terytorialnego, tj.: powiat brzeski oraz gminy: Dębno, Szczurowa i Brzesko, otrzymały w tym naborze ponad 9,1 mln zł. To środki, które będą wspierać prace na odcinkach dróg o łącznej długości ponad 20 km. Co ważne, inwestycje obejmują także remont obiektu mostowego w miejscowości Brzesko. Infrastruktura musi być postrzegana kompleksowo – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Wojewoda Klęczar podpisał dzisiaj umowy z przedstawicielami samorządów umożliwiające realizację zadań:

• powiatu brzeskiego: pn. „Remont drogi powiatowej nr 1433K Mokrzyska-Bucze-Mokrzyska w miejscowościach Mokrzyska, Bucze” – wsparcie finansowe w wysokości 2 362 657 zł oraz pn. „Remont drogi powiatowej nr 1410K Iwkowa – Czchów – Zdonia w miejscowości Iwkowa Gmina Iwkowa, Wytrzyszczka, Czchów, Gmina Czchów” – wsparcie finansowe w wysokości 3 041 101 zł (łączna wartość dofinansowania dla powiatu brzeskiego: ponad 5,4 mln zł);
• gminy Brzesko: pn. „Remont drogi gminnej nr 250577K w tym remont obiektu mostowego w miejscowości Brzesko” – wsparcie finansowe w wysokości 385 647 zł oraz pn. „Rozbudowa drogi gminnej (os. Urocze) w miejscowości Poręba Spytkowska” – wsparcie finansowe w wysokości 220 403 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Brzesko: ponad 606 tys. zł);
• gminy Dębno: pn. „Przebudowa drogi gminnej 250211K w miejscowości Maszkienice” – wsparcie finansowe w wysokości 1 631 124 zł oraz pn. „Remont drogi gminnej nr 250272K w miejscowości Wola Dębińska” – wsparcie finansowe w wysokości 480 429 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Dębno: ponad 2,1 mln zł);
• gminy Szczurowa: pn. „Remont drogi gminnej nr 250531 K Szczurowa Brzezinki – Wola Przemykowska w miejscowości Kwików, Księże Kopacze, Wola Przemykowska” – wsparcie finansowe w wysokości 979 324 zł.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra