- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

OSP Przyborów coraz bliżej włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

- REKLAMA -

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyborowie będzie drugą jednostką OSP w gminie Borzęcin, która zostanie włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki temu mieszkańcy gminy, ale także powiatu brzeskiego skorzystają z wysokich kwalifikacji strażaków – ratowników i specjalistycznego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi część systemu ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem jednostek należących do KSRG jest ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz mienia dotkniętych pożarami, klęskami żywiołowymi bądź innymi miejscowymi zagrożeniami. Jednostki należące do KSRG na co dzień wspierają w działaniach strażaków PSP. Mogą być w trybie pilnym dysponowane do najcięższych zdarzeń.

W Borzęcinie zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie włączenia OSP Przyborów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Porozumienie podpisane przez Komendanta Powiatowego PSP w Brzesku bryg. mgr inż Janusza Poterę, Wójta Gminy Borzęcin Janusza Kwaśniaka oraz Wiceprezesa – Naczelnika OSP w Przyborowie druha Pawła Oleksyka i Skarbnika jednostki OSP Przyborów druha Sebastiana Ślósarza poprzedza decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do KSRG.

W myśl zawartych w nim zapisów druhowie jednostki działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym zobowiązani są do całodobowego, całorocznego utrzymania gotowości operacyjnej, a jednostka OSP będzie podlegała okresowym inspekcjom gotowości operacyjnej. W porozumieniu określony został również sposób utrzymania stanu gotowości jednostki do działań ratowniczych, w tym obowiązki związane z wyszkoleniem druhów, badaniami profilaktycznymi oraz konserwacją sprzętu i wyposażeniem jednostki w środki ochrony indywidualnej, których finansowanie zapewniać będzie gmina.

Wiceprezes – Naczelnik jednostki OSP w Przyborowie druh Paweł Oleksyk podkreśla, że przyłączenie do KSRG to nie tylko sukces, ale również nowe obowiązki.

Jednostka przygotowywała się do włączenia do KSRG od roku 2013. W tym czasie 14 druhów ukończyło szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne. Pozyskano także sprzęt niezbędny do działania w systemie. Na wyposażeniu jednostki znajdują się aparaty powietrzne, sprzęt hydrauliczny ratownictwa technicznego oraz zestaw medyczny PSP R1. Jednostka posiada również niezbędne umundurowanie wraz z ekwipunkiem osobistym ratowników.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra