- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Nowi nauczyciele mianowani w powiecie bocheńskim LISTA

- REKLAMA -

Starosta Bocheński Adam Korta wręczył akty mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat Bocheński, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W czasie uroczystości nominacje odebrali również dyrektorzy szkół, którzy od 1 września obejmą te stanowiska.

-Gratuluję awansów, które podkreślają duży dorobek zawodowy. Uważam, że należą się Państwu wielkie wyrazy uznania, to Państwo przyczyniają się swoją codzienną pracą do sukcesów i osiągnięć uczniów naszych szkół. Życzę, aby praca na stanowisku nauczyciela była satysfakcjonująca mimo różnych trudności, zmian prawa i często niezadowalającego wynagrodzenia — mówi Starosta Bocheński Adam Korta

Do stopnia nauczyciela mianowanego awansowało dziesięciu nauczycieli:

 • Karina Banaszczak – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Barbara Bulanda – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
 • Łukasz Konieczny – I Liceum Ogólnokształcące w Bochni
 • Aneta Kulas – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
 • Magdalena Olszewska-Morawska – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
 • Katarzyna Pajor – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
 • Monika Radna – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
 • Leszek Roman – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie
 • Sławomir Zubel – Zespół Szkół Nr 1 w Bochni
 • Wojciech Zwierniak – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni

Przed odebraniem aktów mianowania awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.   

Następnie Starosta pogratulował i wręczył nominacje dla dyrektorów pięciu  jednostek, w których były przeprowadzone postępowania konkursowe:

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – Dorocie Matlędze
 • II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – Edycie Mierzwińskiej
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Kindze Pałce
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Joannie Stano-Kulas
 • Zespół Szkól Nr 1 w Bochni – Sylwii Zajt
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra