Wydarzenia

Łapanów. Woda niezdatna do picia, ale też mycia. Są w niej bakterie coli AKTUALIZACJA

fot. pixabay

Wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Chrostowej absolutnie nie można pić. Takie oświadczenie wydał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po zapoznaniu się z wynikami badania.

W próbkach wody pobranej przez przedstawicieli PPIS w Bochni w poniedziałek stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametru bakterii grupy coli, która wyniosła 4 jtk/100ml wody (wartość dopuszczalna 0 jtk/100ml), Escherichia coli 4 jtk/100 ml (wartość dopuszczalna 0 jtk/100 ml)

W związku z powyższym wydano decyzję stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa.

Do zakażenia organizmu człowieka  bakteriami grupy Coli i Escherichia coli dochodzi po wypiciu  skażonej wody, co prowadzi do wystąpienia problemów żołądkowo-jelitowych. Natomiast kąpiel w wodzie zanieczyszczonej bakteriami grupy Coli i Escherichia coli może być przyczyną wystąpienia infekcji dróg moczowych.

W związku z powyższym:

  • Woda z kranu nie może być spożywana , ani używana do spożywania posiłków.
  • Woda z kranu nie może być używana w procesie produkcyjnym żywności.
  • Woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
  • Woda z kranu nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
  • Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych to jest spłukiwania toalet.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w Chrostowej zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia gminę Łapanów i m. Zagórzany w gminie Gdów.

Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa zaopatruje 5420 osób.

Dzisiaj do godziny 20:00 wydawana jest woda do celów spożywczych w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego Kobylec 64A. Limit na rodzinę to 2 pięciolitrowe butelki.
Od jutra woda będzie wydawana w 3 punktach: GZK Kobylec, remiza OSP Sobolów i remiza OSP Tarnawa.

AKTUALIZACJA

Godz. 18.30

Wójt Gminy Łapanów, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o niezdatności wody do spożycia, podjął działania mające na celu wdrożenie działań naprawczych.

Dotychczas dokonano przeglądu procesów uzdatniania i dezynfekcji wody, przeprowadzono analizę dziennika awarii, napraw i konserwacji poszczególnych urządzeń.

Obecnie pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego przeprowadzają płukanie sieci.Ponadto podjęte zostały działania celem zabezpieczenia wody pitnej dla Mieszkańców.

W dniu dzisiejszym działa punkt wydawania wody w siedzibie Gminnego Zakładu Komunalnego w Kobylcu, jutro woda wydawana będzie w GZK Kobylec (8:00-19:00), OSP Sobolów (8:00-12:00, 15:00-19:00) i OSP Tarnawa (8:00-12:00, 15:00-19:00).

O skażeniu wody Mieszkańcy zostali poinformowani poprzez Gminny System Powiadomień SMS, stronę internetową gminy, facebookowy fanpage gminy Łapanów, komunikaty na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach ogólnodostępnych (sklepy, ośrodki zdrowia, przystanki autobusowe), poprzez sołtysów oraz jednostki OSP wykorzystujące megafony.Urząd Gminy na bieżąco będzie informował o prowadzonych działaniach poprzez stronę internetową gminy oraz facebookowy fanpage.

Telefon do kontaktu: 693 064 903 (GZK)

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra