- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Kolejny głos w obronie Archiwum Narodowego w Bochni. Tym razem interweniują radni Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej

- REKLAMA -

W obronę bocheńskiego oddziału Archiwum Narodowego w Bochni włączyli się bocheńscy radni, a dokładnie członkowie BWS. – Niniejszy apel przedłożymy na sesji RM z wnioskiem, aby rada przyjęła nasz tekst w formie rezolucji – prośby do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – podkreśla Jerzy Lysy z BWS.

Pełna treść rezolucji:

Szanowny Pan
Profesor Piotr Gliński
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

My, niżej podpisani radni Rady Miasta Bochnia zwracamy się do Pana Ministra z prośbą o zmianę decyzji Kierownictwa Archiwum Państwowego w Krakowie, dotyczącej likwidacji Oddziału AP w Bochni.

Po II wojnie zostało ono reaktywowane i działa nieprzerwanie od 1950 r . Od 1988 ma swoją siedzibę w pięknym, secesyjnym budynku w Bochni, położonym przy ul. Konstytucji 3 Maja. Oprócz ustawowej roli gromadzenia dokumentów, instytucja ta jest fenomenalnym miejscem edukacji patriotyczno-historycznej  młodzieży a także osób dorosłych, którzy chętnie uczestniczą w życiu bocheńskiego Archiwum. Jest  więc doskonałym ośrodkiem tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

 Paradoksem historii byłoby likwidowanie placówki archiwalnej w Bochni – mieście,  które 4 lata przed Krakowem uzyskało   prawa miejskie. Dzięki ofiarności wielu ludzi ( min. bochniaka, malarza  Marcina Samlickiego) nasze archiwum przetrwało ciężkie czasy  po I wojnie światowej  a w mrocznych czasach hitlerowskiej okupacji pracujący tu ludzie  z narażeniem życia przechowywali wiele dokumentów świadczących o świetności naszego miasta a w szczególności Bocheńskiej Żupy Solnej.  Teraz, gdy tak wiele mówi się o decentralizacji  państwa i promowaniu Małych Ojczyzn nawet w miejscowościach odległych od wielkich centrów kultury, planowana  likwidacja byłaby poważnym błędem.

Ośmielamy się przypomnieć, że bocheński Oddział AP obsługuje obszar dwóch powiatów : brzeskiego i bocheńskiego. Koszty utrzymania placówki są znikome (czynsz miesięczny wynosi 4 tys. zł za lokal o pow. 250 m kw.) , a właściciel lokalu ( potomek właścicieli słynnej niegdyś drukarni Secesja) deklaruje kontynuację wieloletniej , korzystnej umowy najmu. Mamy też pewność, że samorządy miasta i powiatu zapewnią środki na wykonanie bieżących zaleceń  pokontrolnych,  dostosowując pomieszczenia archiwum do obowiązujących  przepisów bhp    i ppoż.. Deklarujemy, że w przypadku pozytywnej decyzji Pana Ministra poczynimy starania, aby zwiększyć powierzchnię archiwum o kolejne 200 m kw. poprzez zagospodarowanie wolnych pomieszczeń w budynku, co pozwoli działać tej placówce przez wiele kolejnych lat.

Doceniamy starania Pana Ministra oraz Kierownictwa Archiwum w Krakowie  skutkujące powstaniem nowej , wspaniałej siedziby AP , jednakże prosimy,  aby z przytoczonych wyżej powodów  zachować Oddział Archiwum Państwowego w Bochni. Są  bowiem takie miejsca i okoliczności, dla których warto zrobić wyjątek. Szczególnie,  gdy zaangażowanie środowisk lokalnych jest wyjątkowe.

Z wyrazami szacunku 
radni:  Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń, Damian Słonina.

2 komentarze

2 Comments

  1. xxx

    24 lutego 2022 godzina 09:23

    budynek nie spełnia wymogów ppoż, czy właściciel deklaruje poniesienie kosztów drogiej modernizacji ?

  2. xxx

    24 lutego 2022 godzina 09:24

    Oddział w Bochni nie jest likwiodowany a przeniesiony do Krakowa, dostęp do zasobu i warunki przechowywania się tylko poprawią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra