- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Jest wotum zaufania dla Burmistrza Bochni! Za jego udzieleniem głosowało 15 radnych, 3 było przeciw a 2 wstrzymało się od głosu

- REKLAMA -

Rada Miasta Bochnia udzieliła wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Bochnia Stefanowi Kolawińskiem. Pozytywnie ws. wykonania budżetu wyraziła się Regionalna Izba Obrachunkowa. Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bochnia również wyraziła pozytywną opinię.

Dochody miasta w roku 2021 zamknęły się kwotą 185.179.512,94 zł tj. o ponad 17 mln 460 tys. zł więcej niż w roku 2020, natomiast zrealizowane wydatki Miasta Bochnia wyniosły 177.944.667,52 tj. o ponad 11 mln 126 tys. zł więcej niż w roku 2020.

Gmina Miasta Bochnia za 2021 rok osiągnęła dodatni wynik finansowy w kwocie 7.234.845,42 zł przy planowanym deficycie 11.633.812,41 zł.

W 2021 roku zakończono sztandarowy dla miasta projekt „Rewitalizacji centrum miasta – Rynek OD – Nowa” oraz projekt Rewaloryzacji Plant Salinarnych w zakresie przebudowy budynków salinarnych – Kuźni i Lodowni.

Ze zrewitalizowanych przestrzeni chętnie korzystają nie tylko mieszkańcy, ale także coraz liczniej odwiedzający Bochnię turyści. Znaczącej poprawie uległy również warunki komunikacyjne na terenie miasta. Do użytkowania oddano dwa nowe połączenia drogowe – ostatni odcinek trasy północno-zachodniej oraz łącznik pomiędzy zjazdem z autostrady A4 a ul. Krzeczowską.

Podsumowując wykonanie budżetu z roku 2021, zwrócono na stałą od lat wzrostową tendencję wydatków bieżących. Wzrost kosztów bieżących funkcjonowania  samorządu powodują rosnące ceny energii, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, ceny usług, opłaty za korzystanie z zasobów wody itp.

Przedstawiając wykonanie budżetu Gminy Miasta Bochnia za 2021 rok stwierdzono, że realizacja dochodów i wydatków przebiegała racjonalnie i oszczędnie, przy pełnym zabezpieczeniu środków finansowych na prawidłową realizację zadań Miasta. Skutecznie kontynuowano pozyskiwanie środków zewnętrznych na szereg zadań.

Dofinansowanie w łącznej wysokości 10.870.000,00 zł z rządowego programu Polski Ład uzyskały projekty pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Partyzantów w Bochni” oraz „Budowa mostu na potoku Babica na ul. Parkowej wraz z remontem przyległych alejek”. Utrzymano wysoki wskaźnik nakładów na funkcjonowanie sfery społecznej tj. oświaty, pomocy społecznej, kultury i kultury fizycznej. Burmistrz w bardzo krótkim wystąpieniu tuż przed głosowaniem podziękował radnym, najbliższym współpracownikom i pracownikom, oraz wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w tak sprawne wykonanie budżetu za rok 2021.

Głosowanie nad absolutorium:  19 radnych za i 1 wstrzymujący

4 komentarze

4 Comments

 1. Podatnik

  30 czerwca 2022 godzina 11:35

  Do tego jeszcze słuzbowe Suzuki a traktowane jak prywatne i bujanie sie po „pracy” do marketów i rodzinki.To widać i nie da sie ukryć pomimo upartego nieoznakowania 42400. Wstyd i lekceważenie mieszkańców burmistrzuniu 🙁

  • Obywatel

   01 lipca 2022 godzina 11:03

   Nie bardzo rozumiem. Też miałem bardzo długo auto służbowe i często wracając do domu zatrzymywałem się przy jakimś sklepie. To znaczy w godzinach pracy ma po sklepach jeździć? A właściwie co to są „godziny pracy” u burmistrza? Jak jest na jakichś spotkaniach, uroczystościach i innych wydarzeniach to praca jest czy nie? A jak to jest w sobotę, w niedzielę lub święto te wszystkie rocznice, apele, konkursy? Każde eksponowane stanowisko niesie za sobą jakieś przywileje, czy to burmistrz, czy to prezes, czy derektor firmy. Ale niesie też za sobą nielimitowany czas pracy świątek, piątek i niedziela. Każdy przeciętnie rozgarnięty Kowalski to rozumie. Jednak zawsze znajdą się tzw. zazdrośnicy, którym zawiść, zazdrość własnie i zwykły żal, że to on nie ja, zamykają oczy a otwierają gęby.

 2. Gość P

  30 czerwca 2022 godzina 15:17

  Ufo-ludki.. przykryte cienką kolderka.

 3. Paul

  03 lipca 2022 godzina 15:21

  Rzecznik z Baczkowa się tłumaczy jak dziecko w przedszkolu…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra