- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Gmina Rzezawa z rekordowym budżetem inwestycyjnym!

- REKLAMA -

15 mln złotych zaplanowano na inwestycje w 2022 roku w gminie Rzezawa. To mniej więcej tyle, co w dużo większej Bochni. Kilka dni temu radni przyjęli projekt budżetu przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja.


Wprojekcie budżetu Gminy Rzezawa na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 60.209.857,74 zł, natomiast wydatki w wysokości 67.158.461,51 zł. Na inwestycje została natomiast zabezpieczona kwota w wysokości 14.952.578,96 zł. Jeszcze nigdy w historii tej gminy kwota ta nie była tak duża. Jest ona znacznie większa niż jeszcze dwa – trzy lata temu i kilka razy wyższa niż we wcześniejszych latach. Na 2022 rok zaplanowano aż 29 zadań.

1. Rozbudowa sieci wodociągowych na trenie gminy Rzezawa – 1.802.278,00 zł;

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bratucice, Dębina, Buczków, Dąbrówka – 700.000,00 zł;

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Rzezawa – 150.000,00 zł;

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Przemysłowej  w Rzezawie – 500.000,00 zł;

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2087K w km 1+096,00 do km 1+689,97 w miejscowości Rzezawa, ulica Topolowa – 487.430,63 zł;

6. Budowa drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej na działkach 1292/1, 1290/1, 1286/1, 1278/1, 1272/1, 1271/1, 1264/1, 1262/1, 1261/1, 1261/2, 1260/1, 1260/2, 1259/1, 1259/4, 1258/8, 1257/2, 1257/3, 1256, 1254 obręb 0011 Rzezawa w miejscowości Rzezawa – 150.000,00 zł;

7. Rozbudowa drogi wewnętrznej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 – km 0+225,82 – 350.000,00 zł;

8. Modernizacja dróg gminnych – 250.000,00 zł;

9. Rozbudowa /przedłużenie/ drogi ul. Zielona na odcinku od km 0+897,00 do km 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, budowa nowego odcinka drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 wraz z budową łącznika z drogą powiatową Nr 1442K Krzeczów-Grądy w miejscowości Jodłówka wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w podziale na dwa odcinki: –

  • Budowa drogi gminnej od km 0+979,25 do km 1+510,00 w miejscowości Jodłówka wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Zielona nr K5800329 od km 0+897,00 do km 0+979,25 w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa;
  • -Budowa drogi gminnej od km 0+382,92 w miejscowości Jodłówka – 900.000,00 zł;

10. Rozbudowa drogi gminnej nr K580329 stanowiącej ulicę Zieloną w Rzezawie w km 0+000 do km 0+897,00 z oświetleniem, odwodnieniem oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej wraz ze skompletowaniem dokumentów i przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę – dokumentacja projektowa i przygotowanie wniosku o w danie decyzji ZRID – 50.000,00 zł;

11. Wykup działek pod drogi gminne – 500.000,00 zł;

12. Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jodłówce na działce nr 1270 – 50.000,00 zł;

13. Termomodernizacja budynku komunalnego w Rzezawie przy ulicy Kościelnej 6 w ramach zadania „Modernizacja budynku komunalnego w Rzezawie przy ulicy Kościelnej 6 dz. nr 1206 wraz z zagospodarowaniem terenu” – 300.000,00 zł;

14. Modernizacja parkingu za remizą OSP w Rzezawie działka 1205 – 31.531,50 zł;

15. Cyfrowa gmina – 54.469,47 zł;

16. E-gmin@ – Rozwój innowacyjnych e-usług dla mieszkańców Gminy Rzezawa – 1.168.960,51 zł;

17. Modernizacja i przebudowa budynku staży pożarnej w Okulicach – 100.000,00 zł;

18. Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na przedszkole integracyjne oraz kuchnię ze stołówką, nowe pomieszczenia dydaktyczne, świetlicę środowiskową wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, co, gaz, elektr. oraz windą na działkach nr. ew. 458/10, 458/13, 460/2, 461 w Dąbrówce – 381.252,31 zł;

19. Modernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie pod kuchnię i jadalnię – 800.000,00 zł;

20. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Krzeczowie – finansowanie z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – 843.876,31 zł;

21. Modernizacja zespołu szkolno-przedszkolnego w Łazach – 200.000,00 zł;

22. Położenie kostki brukowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łazach (Fundusz Sołecki) – 20.000,00 zł;

23. Laboratoria Przyszłości – 137.660,15 zł;

24. Budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka na działce ew. nr 789/9 w Krzeczowie, budowa przedszkola samorządowego z oddziałem żłobka w Borku na działkach nr ew. 1800 i 1801 – w konanie dokumentacji projektowej – 100.000,00 zł;

25. Przebudowa Potoku Jodłowskiego – 500.000,00 zł;

26. Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Rzezawa – wymiana pieców – 100.000,00 zł;

27. Utworzenie kortu  tenisowego i skate parku wraz z ciągami pieszo-spacerowymi oraz oświetleniem – 2.375.120,08 zł;

28. Budowa boisk sportowych, budynku szatniowo-sanitarnego wraz z infrastrukturą na terenie kompleksu sportowego na działce nr 669/71 w miejscowości Krzeczów – 350.000,00 zł;

29. Budowa kompleksu boisk sportowych do gier zespołowych i lekkoatletyki wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Publicznej Szkole Podstawowej  w Rzezawie – 1.600.000,00 zł.

Inwestycje zapisane w budżecie na 2022 rok będą realizowane ze środków własnych gminy, a także z pozyskanych dotacji.

– Gmina Rzezawa zmienia się, dynamicznie rozwija. Widać to praktycznie na każdym kroku. Pomimo trudnego czasu pandemii w ostatnim roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zrealizowaliśmy wiele bardzo ważnych inwestycji, które często zostały wsparte pokaźnymi dotacjami. To, że Gmina Rzezawa ciągle się rozwija, pięknieje to owoc pracy wielu osób. W tym miejscu słowa wdzięczności kieruję do Was szanowni Państwo Radni. Dziękuję Wam za rzetelne sprawowanie swoich funkcji, pełną zaangażowania pracę i skuteczne działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz konstruktywną i owocną współpracę w realizacji zadań publicznych. Podziękowania należą się także wszystkim Sołtysom oraz Kierownikom i Pracownikom Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych – mówił Mariusz Palej.

-Przed nami bowiem jeszcze wiele do zrobienia. Przed nami kolejne wyzwania. Przed nami 2022 rok, który jestem przekonany, że jeżeli dalej będziemy ze sobą współpracować tak jak do tej pory, będzie równie owocny dla Gminy Rzezawa, jak poprzednie lata – podkreślał wójt Mariusz Palej.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra