- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Gmina Borzęcin na dobrym miejscu w rankingu „Rzeczpospolitej”

- REKLAMA -

Na 125. miejscu na 1537 gmin wiejskich w Polsce uplasowała się gmina Borzęcin w najbardziej prestiżowym i wiarygodnym Rankingu Samorządów prowadzonym przez dziennik „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z przyjętą metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.

W skład kapituły rankingu, której przewodniczy były premier RP prof. Jerzy Buzek wchodzą przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”. Ranking ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, wyłaniając i pokazując te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój.

– Tego typu zestawienia pozwalają zweryfikować wyniki podejmowanych działań w odniesieniu do wyników innych gmin wiejskich w kraju. 125. pozycja, na której sklasyfikowano nas w 2020 roku świadczy o dobrej kondycji finansowo-gospodarczej i ciągle rosnącym potencjale gminy Borzęcin. Ponownie zbliżamy się do „Złotej Setki”, w której byliśmy już klasyfikowani w 2010 i 2012 roku – komentuje Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Ranking Samorządów „Rzeczpospolitej” obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce, z wyjątkiem Warszawy. Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne. Kryteria oceny Rankingu w 2020 obejmowały około 50 wskaźników.

W kategorii „trwałość ekonomiczno-finansowa” oceniano zdolność samorządu do zwiększania dochodów własnych i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywność zarządzania finansami oraz potencjał rozwojowy.

W kategorii „trwałość społeczna” oceniane były te obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę tzw. społeczeństwa obywatelskiego.

Brano pod uwagę zarówno „twarde” dane o wydatkach samorządów m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji i mierzalne efekty tych wydatków np. miejsca dla dzieci w żłobkach czy przedszkolach, ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych, jak budżet partycypacyjny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi.

W kategorii „trwałość środowiskowa” położono szczególny nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowaniem do zmian klimatycznych. Samorządy mają tu wiele do zrobienia choćby w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcja emisji spalin oraz smogu. W czwartej kategorii sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie przygotowano odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Prośba

    22 grudnia 2020 godzina 20:31

    Wójcie,naucz burmistrza Bochni sprawnego i mądrego zarządzania i gospodarności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra