- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Dobra wiadomość dla mieszkańców gmin Nowe Brzesko i Drwinia. Są pieniądze na budowę mostu na Wiśle

- REKLAMA -

Budowa mostu na Wiśle pomiędzy gminą Nowe Brzesko i Drwinia uzyskała wsparcie w ramach Rządowego Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia środkami pochodzącymi z budżetu państwa podpisali w poniedziałek Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka. W wydarzeniu uczestniczyli również: minister Włodzimierz Bernacki – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i senator RP, burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski i dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

Już niedługo rozpoczną się prace związane z przygotowaniem dokumentacji pod budowę mostu na Wiśle na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia. Nowa przeprawa ułatwi komunikację i transport mieszkańcom i przedsiębiorcom z tych okolic, a także stanie się impulsem do dalszego rozwoju zarówno Nowobrzeskiego Obszaru Gospodarczego, jak i całego regionu.

Podpisana w poniedziałek umowa dotyczy Etapu I – Opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych. Prace zaplanowane w ramach tego etapu to wykonanie koncepcji oraz pozyskanie decyzji środowiskowej. Koszt realizacji tego zadania to ponad 81 tys. zł. Dotacja celowa przyznana ze środków budżetu państwa to ponad 64 tys. zł.

Budowa mostu na terenie gmin Nowe Brzesko i Drwinia to niezwykle ważne, wyczekiwane przez mieszkańców przedsięwzięcie infrastrukturalne, które pozwoli m.in. na usprawnienie transportu towarów, dzięki czemu przyczyni się do ożywienia gospodarczego w tym rejonie. To duża inwestycja również pod względem finansowym – jej koszt szacujemy na ok. 100 mln zł.

– mówi marszałek Witold Kozłowski.

Most na Wiśle w Nowym Brzesku lata świetności ma już za sobą. Był wielokrotnie remontowany, ale jest mocno wyeksploatowany. By ułatwić transport w regionie, został wybudowany most pontonowy, który był rozwiązaniem tymczasowym. Nowa przeprawa mostowa znacząco poprawi komunikację, co przełoży się na zwiększenie konkurencyjności obszaru i jego dalszy rozwój

– podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę mostu na rzece Wisła wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW775 klasy G, po nowym śladzie,
 • budowę skrzyżowań z istniejącą drogą krajową DK79, drogą wojewódzką DW964 oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego,
 • budowę obiektów inżynierskich – wiaduktów i przepustów,
 • budowę układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów,
 • przebudowę istniejącego układu drogowego w miejscu krzyżowania się z nową drogą,
  – budowę układu dróg dojazdowych,
  – budowę systemu odwodnienia obiektu i drogi DW775,
  – budowę oświetlenia ulicznego.

Koszt budowy mostu wraz z drogami dojazdowymi jest szacowany na 97 milionów złotych. Po opracowaniu dokumentacji samorząd będzie mógł się ubiegać o dofinansowanie budowy przeprawy i dróg dojazdowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Maksymalne dofinansowanie to 80 procent kosztów budowy mostu.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra