- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Do 15 czerwca można zgłaszać projekty do BO Bochni

- REKLAMA -

Trwa nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2024 rok. W tej edycji do rozdysponowania przez mieszkańców jest 884 013,40 zł, z czego 700 000 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 000 tys. zł na każde z 14 osiedli. 184 013,40 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

Procedura zgłaszania projektów w ramach BO potrwa do czwartku 15 czerwca br.

Wnioski można składać:

  • osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta;
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu;
  • posiadacze profilu zaufanego mogą skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:
  • Wejść na epuap.gov.pl.
  • Zalogować się.
  • Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
  • Podpisać wniosek profilem zaufanym.
  • Wysłać wniosek online.

Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres promocja@um.bochnia.pl.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Zasady zgłaszania projektów do BO: projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań.

Zgłaszany projekt musi być zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Bochnia. Każdy projekt osiedlowy musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla. Natomiast projekt ogólnomiejski musi być potwierdzony poparciem co najmniej 25 mieszkańców miasta.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra