PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2022

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
ul. Windakiewicza 23, 32-700 Bochnia
tel. +48 14 612 26 03
e-mail: zs1@powiat.bochnia.pl
www.zs1.bochnia.pl


Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni jest placówką stanowiącą kuźnię kadr dla bocheńskiego przemysłu i usług, ale także przygotowującą do podjęcia studiów wyższych.

Oferta szkoły daje szansę kontynuowania nauki w wielu atrakcyjnych dziedzinach branży informatycznej, mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, instalacyjnej czy usługowej i logistycznej. Wysoko wykwalifikowana kadra, nowoczesne pracownie, pomoce dydaktyczne oraz nowoczesne obiekty sportowe tworzą warunki zapewniające wysoki poziom kształcenia.

Koła zainteresowań: duże możliwości rozwijania zainteresowań technicznych, artystycznych, sportowych i społecznych.
Dodatkowa oferta: zajęcia w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, współpraca z UEK i innymi uczelniami krakowskimi, szeroka oferta olimpiad i konkursów.

Współpraca i wymiana młodzieży z partnerską szkołą w Buchen. Zagraniczne staże zawodowe (Grecja, Niemcy) w ramach programu Erasmus+ i POWER pozwalające na doskonalenie języków obcych i kompetencji zawodowych. Dyplomy „Primus Inter Pares” przyznawane najlepszym absolwentom szkoły. Stypendia fundowane przez partnerskie firmy.


Praktyczna nauka zawodu: dobre kontakty z pracodawcami i zawarte porozumienie uwzględniające spójność kształcenia zawodowego z potrzebami lokalnego rynku pracy, ugruntowana wysoka pozycja szkoły stanowią gwarancję atrakcyjnego zatrudnienia.

OFERTA EDUKACYJNA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
(oddziały z przedmiotami rozszerzonymi)

 • klasa matematyczna (matematyka – fizyka – j. angielski)
 • klasa językowa (język angielski – język niemiecki – geografia)
 • klasa menedżerska (matematyka – geografia – język angielski)

TECHNIKUM

 • technik informatyk
 • technik programista
 • technik elektryk
 • technik mechatronik
 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik logistyk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik mechanik (operator obrabiarek skrawających)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek skrawających
 • elektryk
 • fryzjer
 • ślusarz
 • blacharz samochodowy
Góra