PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2021

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w Łapanowie
Łapanów 32, 32-740 Łapanów,
tel. +48 14 685 34 19
e-mail: ckziu@powiat.bochnia.pl,
www.ckziulapanow.pl

OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM*

 • technik reklamy,
 • technik handlowiec,
 • technik logistyk,
 • technik budownictwa,
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik dekarstwa  — NOWOŚĆ,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik rolnik,
 • technik weterynarii,
 • technik mechanik,
 • technik informatyk.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA*

 • kierowca mechanik,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • dekarz — NOWOŚĆ,
 • kucharz,
 • cukiernik,
 • rolnik,
 • mechanik pojazdów samochodowych.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA DOROSŁYCH

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Policealna

 • technik administracji
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

Branżowa Szkoła II Stopnia**

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik technologii żywności

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe**

 • technik dekarstwa
 • technik handlowiec
 • technik reklamy
 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik budownictwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik weterynarii
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Centrum posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, warsztaty szkolne, halę sportową, boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne. Zajęcia gastronomiczne prowadzone są w nowoczesnych pracowniach. Uruchomione zostały też dwie nowe pracownie: kosztorysowania i organizacji budowy oraz dokumentacji technicznej.

Na terenie obiektu jest kawiarenka ALF. CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym we wszystkich zawodach, w których kształci. Koła zainteresowań: Szkolny Klub Logistyki, Szkolne Koło Rolnicze, Koło Przyjaciół Biblioteki, Koło Gastronomiczne, Koło Matematyczne oraz wiele innych. Nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych i u lokalnych pracodawców.

Uczniowie w ramach projektów Erasmus+ wyjeżdżają na praktyki do Włoch. Szkoła realizuje projekt „Centrum Kompetencji Zawodowych gwarancją sukcesu ucznia na rynku pracy” oferując bezpłatne kursy i szkolenia oraz staże i praktyki.

REKRUTACJA

Góra