PORADNIK ÓSMOKLASISTY 2022

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. św. Jana Pawła II w Łapanowie
Łapanów 32, 32-740 Łapanów,
tel. +48 14 685 34 19
e-mail: ckziu@powiat.bochnia.pl,
www.ckziulapanow.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie jest nie tylko miejscem nauki, zdobywaniem zawodu przez młodych ludzi, ale daje szansę na rozwijanie talentów i realizowanie pasji.

Centrum zapewnia dobre warunki lokalowe – posiada nowocześnie wyposażone pracownie, salę gimnastyczną, tereny sportowe i co ważne oferuje naukę na jedną zmianę.

Oferta edukacyjna szkoły zwiększa szansę zatrudnienia na obecnym rynku pracy; uczniowie zdobywają wiedzę na poziomie ogólnym. Po zdanym egzaminie maturalnym mogą podjąć studia na wybranym kierunku. Mogą zdobyć także przygotowanie zawodowe z tytułem technika. Młodzież znajduje w naszej szkole przyjazne i życzliwe środowisko, łatwy dostęp do specjalistów, takich jak psycholog, pedagog, doradca zawodowy.

Kierunki kształcenia:

Technikum*

 • technik pojazdów samochodowych – nowość
 • technik transportu drogowego – nowość
 • technik handlowiec
 • technik reklamy
 • technik logistyk
 • technik budownictwa
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik rolnik
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik weterynarii

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • cieśla  – nowość
 • kierowca mechanik
 • rolnik
 • sprzedawca
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych
 • w budownictwie
 • kucharz
 • cukiernik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • murarz – tynkarz

Branżowa Szkoła II Stopnia

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik pojazdów samochodowych

Szkoła Policealna

 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • technik administracji
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

 • profil ogólny
Góra