NASZE INWESTYCJE! CO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ W 2021 ROKU

LIPNICA MUROWANA: Trudny rok pełen inwestycji i rekordowych dotacji!

– Czy w końcu wróci normalność? To pytanie zadajemy sobie coraz częściej, bo im więcej czasu pandemii za nami, tym więcej pytań przed nami. Pandemia już dawno przestała funkcjonować w sferze tylko choroby ciała, w obecnym czasie oddziałuje na wszystkie dziedziny życia i ma swoje odzwierciedlenie w psychice, gospodarce czy coraz częściej ekonomii dnia codziennego, po prostu zagląda coraz głębiej do portfela wszystkich obywateli. Patrząc z punktu widzenia zarządzania gminą, mijający rok to gigantyczne dotacje, realizowane i przygotowywane inwestycje, które niemal w każdej dziedzinie życia poprawiają funkcjonalność i estetykę. W minionym roku zakończyliśmy szereg inwestycji, na kwotę prawie 8 milionów złotych, trwa nadal realizacja dwóch dużych zadań o wartości prawie 5,5 mln złotych. To jednak nie wszystko bowiem wartość zadań w ramach pozyskanych na przyszłość dotacji to już prawie 15 milionów złotych, i na taką kwotę czeka nas przygotowanie procedur przetargowych na kolejne lata. Wyjątkowa w tym roku była też skala tzw. miękkich działań skierowanych do naszych mieszkańców. Ten rok to także rok obfity w ważne osobistości, które odwiedziły naszą gminę na czele z Panem Prezydentem i Małżonką. Te istotne dokonania, prestiżowe wydarzenia, stają w zderzeniu z coraz trudniejszą sytuacją w codziennym funkcjonowaniu. Co przyniesie nowy rok? Nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jedno jest pewne, że zarządzanie w dobrobycie, zarówno dużą instytucją, przedsiębiorstwem także Gminą czy chociażby budżetem domowym jest czym innym niż podejmowanie działań w czasach kryzysu, które obecnie stają się wyzwaniami zarówno w dużych jak i najdrobniejszych przedsięwzięciach. To ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie, któremu należy sprostać, tak aby w każdej dziedzinie nie tylko tej inwestycyjnej odbudować morale i właściwą kondycję ekonomiczno-społeczną. Świąt Wesołych, a Nowego Roku tylko lepszego, w każdym calu!

Tomasz Gromala
Wójt Lipnicy Murowanej

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE 2021 ROKU

BUDOWA NOWEGO UJĘCIA ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY

Po wielu latach starań, przepełnionych procedurami, uzgodnieniami, fazami projektów i procesu pozyskania środków zewnętrznych gmina realizuje największą inwestycję wodociągową w historii. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rajbrot w Gminie Lipnica Murowana” – bo tak brzmi nazwa zadania objętego unijnym dofinansowaniem, to projekt realizowany w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • Wartość prac po przetargu to 3 117 400,00 zł
 • Unijne wsparcie stanowić ma ok 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W LIPNICY MUROWANEJ

Zakres prac obejmuje m.in.: budowę boiska wielofunkcyjnego z małą trybuną, bieżnie, skocznię, rzutnię, zieloną siłownię, szereg alejek i place dookoła szkoły i przedszkola. Na terenie obiektu powstanie duży parking, powstanie infrastruktura znosząca bariery architektoniczne, a całość zostanie oświetlona i objęta monitoringiem.

 • Wartość inwestycji to około 2,3 miliona złotych
 • Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego stanowi ok. 50% kosztów zadania.

LIPNICKI RYNEK W NOWEJ ODSŁONIE – FONTANNA PRZYCIĄGA TURYSTÓW!


W sierpniu zakończono prace związane z przebudową fontanny na lipnickim rynku! Zadanie realizowano w ramach projektu pn. „Inwestycje wspierające kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana”.

W zakres robót wchodziła rozbiórka istniejącego elementu architektonicznego i budowa nowej fontanny w postaci granitowej kuli. Wykonano studnię techniczną wraz z urządzeniami do obsługi fontanny oraz przyłącz wodociągowy, przyłącz kanalizacji deszczowej z wpięciem do istniejącej studni oraz wewnętrzną instalację energii elektrycznej z istniejącej instalacji zasilającej oświetlenie płyty rynku. Przyłącza ze względu na strefę konserwatorską wykonane zostały metodą rozkopu z odtworzeniem nawierzchni z kostki granitowej. Fontanna została też podświetlona. Całość dopełniły ławeczki oraz nasadzone rośliny wokół fontanny.

 • Wartość inwestycji: 220 029,00 zł
 • Dofinansowanie ze środków PROW: 122 034,30 zł.

PREZYDENT RP W LIPNICY MUROWANEJ!

Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką to zawsze duże i ważne wydarzenie w Lipnicy Murowanej. 5 lipca Para Prezydencka przybyła do Lipnicy Murowanej, aby przede wszystkim spotkać się z mieszkańcami. Była to także okazja do odsłonięcia tablicy upamiętniającej śp Marię i Lecha Kaczyńskich, fundatorów dzwonu „Maria”, który został przekazany parafii w 2010 roku, tuż przed katastrofą smoleńską. Historię fundacji dzwonu oraz budowanej od lat więzi Lipniczan z Panem Prezydentem przedstawiła prowadząca uroczystość Pani Agnieszka Żołna-Zdunek, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej. Poświęcenia tablicy dokonał Dziekan Dekanatu Wiśnicko-Lipnickiego Ryszard Kołodziej. Wojskową Asystę Honorową sprawowała 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa. W trakcie spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami Pani Prezydentowa poświęciła swój czas na specjalne spotkanie z przedstawicielkami kół gospodyń i zespołów obrzędowych. W trakcie pobytu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, Pan Prezydent odznaczył Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 9 par z terenu gminy. Parze Prezydenckiej podczas wizyty towarzyszyli Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik oraz Kapelan Prezydenta ks. Zbigniew Kras. Uroczystości swoją obecnością zaszczycili Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, Posłowie na Sejm: Józefa Szczurek-Żelazko, Anna Pieczarka, Stanisław Bukowiec oraz Arkadiusz Mularczyk wraz z małżonką.

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W LIPNICY DOLNEJ I LIPNICY GÓRNEJ

W 2021 r. rozbudowano kanalizację sanitarną w miejscowościach Lipnica Dolna i Lipnica Górna. Oprócz budowy sieci i nowych przepompowni zmodernizowane zostały także istniejące przepompownie w Lipnicy Murowanej i Lipnicy Dolnej. W ramach projektu wykonano prawie 11 km kanalizacji sanitarnej, 8 nowych przepompowni oraz zmodernizowano 7 pompowni na istniejącej sieci

 • Wartość inwestycji: 6 510 726,40 mln zł
 • Dofinansowanie środkami unijnymi w kwocie 3 786 420 mln zł.

MODERNIZACJA DRÓG NA TERENIE GMINY Z WOJEWÓDZKĄ DOTACJĄ

Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego udało się w tym roku gruntownie wyremontować drogi o zdegradowanej nawierzchni bitumicznej oraz szutrowej. W ramach zadania wykonane prace przy drodze nr 974 w Lipnicy Dolnej, przy drodze „Mulki” w Rajbrocie, przy drodze „Do Kantorczyka” w Lipnicy Górnej, a także dwa odcinki na drodze „Działy Południowe” także w Lipnicy Górnej.

 • Wartość inwestycji: 392 465,89 zł
 • Dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego 190 000,00 zł.

1,4 MILIONA NA ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM LIPNICY GÓRNEJ ORAZ ŚCIEŻKĘ PIESZO ROWEROWĄ W LIPNICY DOLNEJ

Dotacja przyznana w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich. Środki te zostaną przeznaczone na zagospodarowanie centrum Lipnicy Górnej oraz na prace projektowe i początek budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Lipnica Dolnej od Dworu w kierunku Iwkowej.

POLSKI ŁAD – 4 750 000 zł NA INWESTYCJE W LIPNICY DOLNEJ


Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski odpowiadając na zaproszenie wójta Tomasz Gromali odwiedził Gminę przywożąc ze sobą także dobre wieści o przyznaniu gminie dotacji z „Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład” na budowę nowego mostu na rzece Uszwicy w Lipnicy Dolnej. Zadanie to wiązać się będzie także z częściową przebudową dróg, modernizacją parkingu i budową chodnika do drogi wojewódzkiej.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy most z dwupasmową jezdnią i ciągiem pieszym o nośności 40 ton, dodatkowo zostanie przebudowana droga gminna w kierunku oczyszczalni ścieków, powstanie także nowy chodnik od nowego mostu aż do drogi wojewódzkiej oraz zmodernizowany zostanie parking przy stadionie sportowym. Zgodnie z regulaminem przetarg na to zadanie musi zostać ogłoszony w ciągu najbliższych 6 miesięcy, rozpoczęcie prac planowane jest w 2022 roku.

 • Wysokość dofinansowania to 4 750 000 zł i jest to aż 95% wartości inwestycji.

PONAD 5 MILIONÓW ZŁOTYCH NA GOSPODARKĘ WODNO-ŚCIEKOWĄ

Projekty z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej


Kolejne wielomilionowe w tym roku wsparcie dla gminy, powędruje na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Gmina Lipnica Murowana otrzyma aż 5 117 484 zł. Środki te będzie można wykorzystać w latach 2021-2024. Dotacja pozwoli na kontynuowanie rozpoczętych prac zarówno w zakresie wodociągowania jak i budowy kanalizacji na terenie gminy.

DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RAJBROCIE

W tym roku udało się wykonać termomodernizację budynku przedszkola w Rajbrocie. W zakresie inwestycji było przede wszystkim wykonanie izolacji cieplnej na ścianach, poddaszu, posadzkach balkonowych oraz na kominach. Ponadto wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową oraz wszystkie parapety, przeprowadzono generalną renowację balkonów wraz z płytkami i barierami, wymieniono oświetlenie zewnętrzne, a także wszystkie rynny oraz obróbki blacharskie.

 • Zadanie w 100% zrealizowane zostało dzięki dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Całość prac zamknęła się kwotą 397 367,75 zł

I ETAP MODERNIZACJI STADIONU LZS MACIERZ – ZMODERNIZOWANA TRYBUNA Z ZADASZENIEM ORAZ NOWE BRAMKI


Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach którego zrealizowana została kompleksowa modernizacja i rozbudowa istniejącej trybuny na stadionie Macierz Lipnica Murowana w Lipnicy Dolnej. Obiekt finalnie wyposażony został w nową konstrukcję, krzesełka, nowe stalowe podesty oraz wzbogacony został o zadaszenie, którego dotychczas nie było. Całość została zintegrowana z instalacją odgromową. Nowymi elementami trybuny są także dodatkowe dojścia do trybuny od strony wschodniej oraz za trybuną, ponadto sam układ komunikacyjny na trybunie ma za zadanie poprawić drożność i spełnić wszelkie wymagania związane z atestami, którymi obecnie objęty jest cały obiekt tak, aby spełniał wszelkie standardy bezpieczeństwa. Wody opadowe z zadaszenia i przylegającej skarpy zostały ujęte w wykonany w ramach zadania system odwodnienia. Dodatkowo w tym roku zakupione zostały nowe bramki ligowe zgodne z obowiązującymi wymogami licencyjnymi.

 • Całość inwestycji związanej z modernizacją trybuny: 478 826,70 zł
 • Dotacja Urzędu Marszałkowskiego: 124 660,00 zł
 • Koszt zakupionych bramek: 6 582,96 zł

DRUGIE MIEJSCE W POWIECIE W RZĄDOWYM KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”


PÓŁ MILIONA złotych to nagroda dla Gminy Lipnica Murowana za zajęcie drugiego miejsca w powiecie bocheńskim, w rządowym konkursie szczepieniowym „Rosnąca Odporność”
Zgodnie z regulaminem laureat konkursu przeznacza nagrodę na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, mogą być to wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

CYFROWA GMINA PRAWIE 170 TYSIĘCY ZŁ DLA NASZEJ JEDNOSTKI


Jest to wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie gmina otrzymała na zadania związane z: cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ MINISTERIALNY PROJEKT „POZNAJ POLSKĘ”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jej celem jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Lipnica Murowana otrzymały w ramach tego programu środki finansowe w łącznej kwocie 190 000 zł (Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej – 60 000 zł, Szkoła Filialna w Lipnicy Górnej – 60 000 zł., Szkoła Podstawowa w Rajbrocie – 70 000 – zł). Gmina Lipnica Murowana otrzymała także dofinansowanie w wysokości 25 000 zł na organizację wyjazdów edukacyjnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ”Poznaj Polskę”.  Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczone były na realizację dwóch wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W programie uczestniczyła Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej. Uczniowie klas I-III i IV-VIII wyjechali na wycieczki do Warszawy.

 • Całkowita wartość zadania wyniosła 45 550 zł.

PROJEKT UMIEM PŁYWAĆ ORAZ „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

 • Gmina Lipnica Murowana po raz kolejny realizowała projekt nauki pływania dla uczniów klasy I-III szkół podstawowych. W projekcie uczestniczyło 67 uczniów naszych szkół.
 • Całość zadania nauki pływania: 26 030 ,00 zł
 • Dofinansowanie Małopolski Okręgowy Związek Pływacki: 8 430,61
 • Całość zadania nauki jazdy na nartach: 23 151,00 zł
 • Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 8 800,00 zł

NOWY SPRZĘT DLA OSP

Wsparcie dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnica Murowana nowym umundurowaniem specjalnym, a w Lipnicy Dolnej Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem.

OSP Lipnica Murowana  otrzymała dofinansowanie  ze środków  udostępnionych z  Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Krakowie  oraz  budżetu Gminy  Lipnica Murowana na zadanie  pn. „ Zakup ubrań specjalnych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Murowanej”  realizowanego w ramach Programu „ Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2). Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2021 roku.

 • Koszt kwalifikowany zadania wyniósł:  40 899,00 zł
 • Dotacja z NFOŚiGW: 18 750,00 zł
 • Środki z budżetu gminy Lipnica Murowana : 20 400,00 zł
 • Środki własne OSP Lipnica Murowana: 1 749,00 zł
 • W ramach  w/w zadania OSP Lipnica Murowana  zakupiła  10  kompletów Ubrań Specjalnych   3-częściowych XENON PL  (kurtka ciężka, lekka i spodnie).

OSP Lipnica Dolna otrzymała wsparcie finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Lipnica Murowana na zadanie pn. „Zakup sprzętu ćwiczebnego oraz umundurowania do działań ćwiczebnych dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej” realizowanego w ramach programu „Mały Strażak”.

 • Koszt kwalifikowany zadania wyniósł: 3 658,00 zł
 • Dotacja z WFOŚiGW: 940,37 zł
 • Środki z budżetu gminy: 2 000,00 zł
 • Środki własne OSP Lipnica Dolna: 717,63 zł
 • W ramach zadania zakupiono stanowisko węzłów oraz 13 kompletów ubrań koszarowych.
Góra