Wybory 2018

Bochnia. Bocheńskie Porozumienie przygotowało program na pięć lat – ZDJĘCIA

Rozpoczęcie przygotowań do połączenia gminy i miasta Bochni, referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej, a także budowa centrum bibliotecznego z salą koncertową – to główne założenia programu KWW Bocheńskie Porozumienie. Przedstawiono je podczas konferencji prasowej zorganizowanej dziś wieczorem w sali  bocheńskiego cechu.

– To realny program do zrealizowana w ciągu  pięciu lat, abyśmy mogli  spojrzeć w oczy naszym wyborcom, byśmy nie musieli za nic przepraszać – mówił podczas spotkania Karol Klima, pełnomocnik  bezpartyjnego KWW Bocheńskie Porozumienie.

Założenia programowe KWW Bocheńskie Porozumienie podzielono na trzy segmenty:

Rozwój gospodarczy, infrastruktura i gospodarka komunalna:
1. Przyspieszenie prac nad uchwaleniem Planów Zagospodarowania Przestrzennego Miasta,
2. Budowa Drogi Śródmiejskiej, dzięki czemu w znacznym stopniu rozwiązane zostaną problemy parkingowe i komunikacyjne w centrum miasta,
3. Doprowadzenie do końca budowy drogi KN-2 w rejonie os. Niepodległości oraz w strefie przemysłowej Partyzantów-Proszowska,
4. Budowa łącznika autostradowego między węzłem a drogą krajową nr 94, z uwzględnieniem uwag mieszkańców,
5. Wyprowadzenie drogi wojewódzkiej z centrum miasta,
6. Rewitalizacja Plant Salinarnych,
7. Jeden spójny system komunikacji autobusowej oraz bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi dla mieszkańców Bochni,
8. Preferencyjne stawki dla osób prowadzących w centrum działalność w sferze kultury, sztuki
9. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP i przystanku przesiadkowego dla autobusów dalekobieżnych,
10. Sukcesywne przejmowanie od Tauronu sieci oświetlenia miasta i wprowadzenie systemu energooszczędnego typu LED,
11. Rozpoczęcie działań mających na celu połączenie Gminy Miasto Bochnia i Gminy Bochnia gwarantujących dynamiczny rozwój scalonych jednostek samorządowych;

Bezpieczeństwo i zdrowie:
1. Przyspieszenie wprowadzania programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza – walka ze smogiem,
2. Przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji Straży Miejskiej, przekazania Policji jej uprawnień i dofinansowania,
3. Likwidacja barier architektonicznych oraz komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych i starszych,
4. Rozbudowa monitoringu miejskiego i zapewnienie jego całodobowej obsługi;

Edukacja, kultura, sport, turystyka:
1. Uruchomienie samorządowych przedszkoli w tych rejonach miasta, gdzie są takie potrzeby,
2. Budowa Centrum Bibliotecznego z nowoczesną salą kinowo-koncertową,
3. Użyczenie pomieszczeń dla Szkoły Muzycznej II stopnia,
4. Utworzenie Klubów Seniora, Uniwersytetów III Wieku dla osób starszych,
5. Kompleks sportowo-rekreacyjny w Chodenicach: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, otwarte baseny,
6. Wsparcie działalności bocheńskich chórów, orkiestr i zespołów – wizytówek miasta,
7. Wspólna strategia turystyczna z Kopalnią Soli Bochnia, uwzględniająca obsługę turystów szybem Sutoris,
8. Pomoc w działalności klubów sportowych,
9. Uruchomienie świetlic dla dzieci i młodzieży na największych bocheńskich osiedlach,
10. Współpraca z sektorem NGO i wdrażanie metod zwiększających „przebicie” oddolnych inicjatyw.

Fot. Patryk Salamon

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra