- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Został tylko miesiąc na złożenie deklaracji w sprawie ogrzewania budynku. To obowiązek!

- REKLAMA -

Urząd Miasta Bochnia przypomina i informuje o obowiązku zgłoszenia źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Wynika to z ustawy, która nakłada ten na właścicielach lub zarządcach budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych, w których są zainstalowane bądź użytkowane źródła ciepła do ogrzewania pomieszczeń lub ciepłej wody użytkowej.

Deklarację „A” (dla budynków mieszkalnych), lub „B” (dla budynków niemieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej) zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można ją złożyć w formie papierowej, do pobrania ze strony Urzędu Miasta, http://bochnia.eu/obowiazek-skladania-deklaracji-do-ceeb-3/,                                                 

lub ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

bądź elektronicznie przy pomocy profilu zaufanego na stronie:  https://ceeb.gov.pl/.

Na każdy budynek musi być wypełniona oddzielna deklaracja. Termin złożenia deklaracji mija 30 czerwca 2022 r.

W przypadku pytań i niejasności urzędnicy zapraszają do kontaktu pod numerem telefonu 14 61 49 154.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra