- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Pełnomocnika ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny

- REKLAMA -

Zarząd Województwa Małopolskiego powołał Pełnomocnika oraz Radę ds. Równego Traktowania i Praw Rodziny. Jest to odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej w sprawie tzw. uchwały antyLGBT, przyjętej przez Sejmik.

Celem Rady jest aktywne wspieranie działań Samorządu Województwa Małopolskiego w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny, szczególnie w przeciwdziałaniu dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną, a także dbałość o przestrzeganie konstytucyjnych praw rodziny – poinformował urząd

Do zadań pełnomocnika należeć będzie:

1) opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał, deklaracji, rezolucji, oświadczeń i komunikatów Samorządu Województwa w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

2) opiniowanie wpływających do Samorządu Województwa Małopolskiego wniosków i skarg w zakresie zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

3) dążenie do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

4) współpraca z departamentami UMWM i podległymi jednostkami w zakresie realizacji zadań z zachowaniem zasady równego traktowania,

5) współpraca z Sejmikiem WM oraz Komisjami SWM w szczególności w zakresie skarg, wniosków i petycji,

6) inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań zmierzających do zapewnienia równego traktowania i ochrony praw rodziny,

7) weryfikacja sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania i ochrony praw rodziny,

8) współpraca z organami administracji rządowej oraz administracji samorządowej, a także organizacjami pozarządowymi i społecznymi działającymi na terenie województwa małopolskiego.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra