- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

W II LO w Bochni podsumowano projekt „Uczeń – obywatel Europy”

- REKLAMA -

W II LO w Bochni podsumowano działania w ramach projektu ”Uczeń – obywatel Europy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +. Na jego realizację placówka otrzymała ponad 50 tys. euro.

Celem projektu było zwiększenia zainteresowania uczniów i uczennic II LO im. Orła Białego współczesnymi wyzwaniami społecznymi oraz podniesienie zaangażowania uczniów w naukę i pokazanie im znaczenia szkoły jako etapu, w którym kształtuje się ich przyszłość osobista, zawodowa i społeczna.

Zaplanowane działania pozwoliły młodzieży zrozumieć najważniejsze problemy współczesnego świata, powiązać naukę szkolną z tymi wyzwaniami ale także powiązać ją z planowaną ścieżką zawodową. Uczniowie mieli także okazję podniesienia kompetencji językowych i osobistych.

W ramach projektu dwie grupy uczniów gościły w Mpakogianni w Grecji. W ramach wizyty w partnerskiej szkole uczniowie uczestniczyli w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych związanych z tematyką ochrony środowiska, procesów demokratycznych, technologii IT oraz inkluzji społecznej.

Najważniejsze rezultaty projektu:

  • podniesienie wiedzy uczniów o znaczeniu aktywnego uczestnictwa w procesach społecznych i demokratycznych,
  • zwiększenie zainteresowania aktywnością społeczną jako możliwością realizacji własnych pasji i planów zawodowych
  • podniesienie wiedzy o kulturze Europejskiej,
  • zapewnienie uczniom poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własną ścieżkę życiową.
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra