- REKLAMA -
- REKLAMA -
Artykuł partnerski

Uczniowie II LO w Bochni odwiedzili Litwę w ramach unijnego projektu

- REKLAMA -

40 uczniów II LO wraz z opiekunami na przełomie maja i czerwca odwiedziło Litwę. Wyjazd był możliwy dzięki realizacji projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, nabór IV, konkurs 2021. Na realizację projektu bocheńska placówka otrzymała ponad 181 tys. zł.

Wyjazd grupy z II LO w Bochni był poprzedzony zajęciami przygotowawczymi. Zaplanowane w ramach projektu działania, realizowane wspólnie z uczniami litewskimi, skupiły się na tematyce integracji młodzieży polsko-litewskiej, wspólnego dziedzictwa historycznego i kulturowego i jego znaczenia w kontekście wspólnego życia w zjednoczonej Europie. Młodzież polska i litewska wzięły udział we wspólnych zajęciach lekcyjnych i rekreacyjnych oraz wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych.

Sam projekt miał na celu:

  • wspomóc uczniów i szkołę w tym nowym doświadczeniu i pokazać proces uczenia się w innym atrakcyjniejszym świetle,
  • przyczynić się do rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich w zakresie dialogu kulturowego, znaczenia dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  • pogłębić znajomość języka angielskiego oraz nabyć podstawową znajomość  języka litewskiego,
  • rozwinąć osobowość ucznia, postawę tolerancji i otwartości na różnorodność i wielokulturowość oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej wzmacniając inicjatywność, przedsiębiorczość i kreatywność.
  • Jednym z ważnych elementów projektu świadczącym o jego, jakości i atrakcyjności było bezpośrednie zaangażowanie i wspólny udział w nim młodzieży i kadry II LO i szkoły partnerskiej w Turgielach.

Więcej na temat projektu TUTAJ

- REKLAMA -
Góra