- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Radni Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej przeciwni podnoszeniu podatków i wyższym opłatom za odbiór śmieci

- REKLAMA -

Dziś o godzinie 9 rozpocznie się sesja RM w Bochni. W porządku obrad znalazł się między innymi punkt dotyczący wprowadzenia nowych stawek podatku od nieruchomości, a także zmiany stawki cen odbioru odpadów. Radni Bocheńskiej Wspólnoty Samorządowej (Jerzy Lysy, Damian Słonina, Janusz Możdżeń) sprzeciwiają się tym propozycjom.

Kilka minut temu do naszej redakcji przesłali apel. Dokument trafił także do burmistrza oraz przewodniczącego RM z prośbą o odczytanie go przed głosowaniem porządku obrad.

Oto treść pisma:

„W odpowiedzi na kolejną próbę forsowania przez  Pana Burmistrza Bochni podwyżek podatków od nieruchomości na 2021 r informujemy, że podtrzymujemy nasze stanowisko z 28 października br  i   kategorycznie sprzeciwiamy się, aby w okresie wyniszczającej świat i  nasz kraj pandemii zwiększać obciążenia podatkowe  mieszkańców Bochni oraz funkcjonujących tu pracodawców. Uważamy, że stawki podatkowe  w 2021 r należy zamrozić na poziomie stawek roku 2020. Szczególnie, że na wiosnę radni z Klubu PiS krytykując nasz apel o obniżenie w tym roku  opłat za lokale komunalne obiecywali publicznie, iż przygotują uchwalę, która obniży podatki w trakcie roku budżetowego. Jak się potem okazało, Burmistrz  – choć miał do tego prawo i uzasadnienie – nie obniżył stawek czynszów w obiektach należących do miasta  a Klub Radnych PiS nie przedłożył na sesji żadnego projektu uchwały o obniżenie podatków.  

Minęło zaledwie kilka miesięcy, szaleje druga fala zarazy  lecz okazuje się , że Burmistrz i część radnych chcą teraz podatki podnosić. Taka decyzja świadczy o braku ekonomicznego wyczucia, braku zwykłej , ludzkiej empatii  a  dodatkowo – podważa zaufanie społeczeństwa naszego miasta do organów samorządowych , które powinny  godnie reprezentować mieszkańców .  Zaplanowany  lecz  wątpliwy wzrost dochodów o 650 tys. zł można z naddatkiem  zrekompensować  poprzez zmiany organizacyjne  w spółkach komunalnych oraz  Urzędzie Miasta i  miejskich instytucjach .    Reasumując  –  wnioskujemy o zdjęcie z porządku obrad  XXV Sesji RM zwołanej na dzień 26.11.2020r punktu 9e, dotyczącego nowych stawek podatku od nieruchomości. (Jednocześnie przypominamy, że gdy Rada nie uchwali nowych stawek na następny rok podatkowy to zgodnie z art.20 ust.1 Ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych , w nadchodzącym roku obowiązywać będą stawki z roku poprzedzającego. )

 2.    Jednocześnie wnosimy , aby utrzymać w 2021 r stawkę opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wys. 24 zł od 1 mieszkańca miesięcznie (tj.48 zł za śmieci niesegregowane) i nie zwiększać jej do proponowanej przez Burmistrza stawki  29,50 zł (tj. 59 zl za śmieci niesegregowane). Należy także zwiększyć do 5 zł ulgę za domowe kompostowanie odpadów zielonych (co wyliczono). Obowiązująca dotychczas w Bochni stawka tzw. opłaty śmieciowej  jest jedną  z najwyższych w województwie. Uważamy, że wystarczy uszczelnić „dziurawy” system nadzoru nad  ilością śmieci wywożonych z miasta na tzw. RIPOK-i , szczególnie że zmianie ulega sposób rozliczeń –  z ryczałtowego na ilościowy. Niezbędne są także nowe deklaracje mieszkańców.

Bochnia, 26 listopada 2020 r

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra