Wydarzenia

Nowy Wiśnicz. Dostali pieniądze na remont boiska ZDJĘCIA

Fot. Wojtek Salamon

Boisko przy Szkole Podstawowej w Starym Wiśniczu czeka gruntowny remont. Promesę gwarantującą dofinansowanie na realizację tego zadania w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa” Małgorzacie Więckowskiej, burmistrz Nowego Wiśnicza przekazał dziś wicemarszałek województwa Tomasz Urynowicz. Towarzyszył mu Stanisław Bukowiec, radny Województwa Małopolskiego. W spotkaniu wziął udział także starosta Adam Korta.

– Cieszę się, że samorząd Nowego Wiśnicza otrzymał tą dotację z wielu względów: wniosek był dobrze przygotowany, to miasto z tradycjami sportowymi, ale też bardzo aktywnymi mieszkańcami – mówił Stanisław Bukowiec.

W ostatnim czasie wsparcie finansowe otrzymała też OSP w Królówce, Orkiestra Dęta w Starym Wiśniczu. Z puli na renowację zabytków pieniądze przyznano samorządowi Wiśnicza na remont Ratusza i parafiom w Starym Wiśniczu i Nowym Wiśniczu.

W ramach projektu MIRS, którego celem jest poprawa jakości życia Małopolan w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, gmina Nowy Wiśnicz otrzyma dofinansowanie w wysokości 136 tys. zł. Środki te pozwolą na przeprowadzenie szeregu prac modernizacyjnych, dzięki którym boisko przyszkolne w Starym Wiśniczu będzie bardziej nowoczesne i bezpieczne.

– Sport to zdrowie, a wspieranie inicjatyw sprzyjających aktywności fizycznej wśród mieszkańców to jeden z priorytetów województwa. Chcemy tworzyć miejsca, w których Małopolanie będą mogli rozwijać sportowe pasje, jednocześnie mając na uwadze dobro środowiska. Dlatego „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa” to jeden z pierwszych projektów związanych z projektem EkoMałopolska – powiedział wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Projekt MIRS jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2018 roku projektu „Małopolskie Boiska”, którego zakres w tym roku został rozszerzony o ogólnodostępne boiska sportowe, siłownie plenerowe, skateparki i place sportowo-rekreacyjne z urządzeniami typu street workout.

Na realizację zadań w ramach projektu MIRS zarząd województwa przeznaczył łącznie 9 mln zł. Dofinansowanie poszczególnych zadań może wynieść maksymalnie do 70 proc. całkowitych kosztów, jednak nie więcej niż 200 tys. zł na inwestycję.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Mieszkaniec

    19 maja godzina 13:07

    Pokażcie zdjęcia jak teraz wygląda to boisko….Były burmistrz wydał na nie kolosalne pieniądze, a w sumie to boiska nie ma. Prosimy o zainteresowanie się sprawą i rozliczenie byłego burmistrza G. Nie zamiatajmy sprawy pod dywan bo tam poszło kilkaset tysięcy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra