- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Koronawirus. Szpitale diagnozują w kierunku koronawirusa także osoby bez ubezpieczenia. Nie ma potrzeby w tym celu rejestrować się w PUP

- REKLAMA -

Ministerstwo Zdrowia informuje że każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy, zwraca się z prośbą o rozważenie tej informacji i powstrzymania się od rejestracji w urzędzie w celu m.in. uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego.

Ponadto osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu praca.gov.pl (https://www. praca.gov.pl). Możliwe są dwie ścieżki postępowania.

Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.

W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwości pełnej rejestracji elektronicznej. Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Praca.gov.pl zapewnia również osobom bezrobotnym możliwość ubiegania się o usługi i świadczenia udzielane przez urzędy pracy poprzez złożenie np.: „Wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego”, „Wniosku o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia,, „Wniosku o skierowanie na szkolenie”.

W ten sposób osoby mają możliwość przekazania również do właściwego powiatowego urzędu pracy informacji związanych z wyrejestrowaniem m.in.: „Zgłoszenia wyjazdu lub braku gotowości do podjęcia zatrudnienia”, „Zgłoszenia podjęcia pracy”, „Zgłoszenia rozpoczęcia/ wznowienia działalności gospodarczej” i „Wniosku o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej”.


Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają możliwość zapoznania się również z informacjami dotyczącymi zasad rejestracji, usługami i formami wsparcia udzielanymi przez urzędy pracy, a także z danymi kontaktowymi do poszczególnych urzędów pracy w ramach Wortalu PSZ (https://psz.praca.gov.pl).

Aktualne oferty pracy, staży, praktyk zawodowych a także informacje o szkoleniach, giełdach pracy, poradach grupowych udzielanych przez wszystkie urzędy pracy a także ochotnicze hufce pracy publikowane są w ramach Centralnej Bazy Ofert Pracy (https://oferty.praca.gov.pl).

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra