Wydarzenia

Koronawirus: powiat odwołuje wszystkie wydarzenia, szpital zamyka oddziały dla odwiedzających

Decyzją starosty powiatu bocheńskiego odwołane zostają wszystkie wydarzenia kulturalne, sportowe i edukacyjne organizowane przez powiat m.in.

  • Giełda Informacji Zawodowej
  • Dni Otwarte Szkół
  • Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zarządzeniem Dyrekcji Domu Pomocy Społecznej wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców tej placówki.  Również w Szpitalu Powiatowym w Bochni obowiązuje zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach!

Starostwo Powiatowe w Bochni działa bez żadnych zmian, jednak urzędnicy zachęcają do załatwiania spraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

– W celu załatwienia spraw administracyjnych wymagających złożenia formalnych wniosków prosimy o ich przesyłanie na elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu na platformie ePUAP (adres skrytki: /SPBochnia/skrytka) lub telefonicznie celem ustalenia formy przesłania dokumentów – przekonują urzędnicy.

Wydział Architektury tel. 14 615 37 25 (wszelkie wnioski i uzupełnienia należy składać na Dzienniku Podawczym, pok. nr 1, W Wydziale Architektury na II p. obsługiwane będą wyłącznie osoby wezwane lub powiadomieni o możliwości zapoznania się z aktami).

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 14 615 37 44

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 14 615 37 57

Wydział Geodezji i Kartografii 14 615 37 33

Wydział Komunikacji i Transportu 14 615 37 85

Wydział Organizacyjno-Prawny 14 615 37 92

Wydział Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej 14 615 37 64

Wydział Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego 14 615 37 47

Starostwo prosi o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie do spraw pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub telefonicznie. Urzędnicy przypominają, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, ze względu na własne bezpieczeństwo, zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących. W czasie rozmowy z pracownikami zachować odstęp co najmniej 1 metra.

Zapoznaj się z wytycznymi MEN w sprawie zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Rodzicu


• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki
Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.  
Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
• dziennik elektroniczny;
• strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
• mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.
Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus


Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra