- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Kiedy finał prac w zrewitalizowanym centrum. Jest oficjalny komunikat magistratu!

Fot. małgorzata Więcek-cebula
- REKLAMA -

Na Placu Św. Kingi i na pozostałych obszarach, na których prowadzone są obecnie roboty budowlane prace zakończą się na przełomie maja i czerwca a wcześniej zostanie otwarta droga wojewódzka i przywrócona organizacja ruchu na  ulicach; Wolnica, Mickiewicza, Solnej, Sutoris, Dominikańskiej i Kraszewskiego – czytamy w dokumencie przygotowanym przez Roberta Cerazego, zastępcę Burmistrza Bochni, odpowiedzialnego za rewitalizację centrum miasta.

W tym terminie miasto chce również połączyć pierzeję północną i wschodnią oraz wykonać tarasy przy płycie rynku i pierzei północnej, umożliwiając ich wynajęcie podmiotom prowadzącym działalność gastronomiczną.

Kiedy fontanna?

W konsekwencji ostatnich decyzji konserwatora zabytków o kolejnym rozszerzeniu w niecce fontanny archeologicznych badań ratowniczych nie można tam obecnie prowadzić robót budowlanych. Zastępca burmistrza – informuje, że UM w Bochni jest w stałym kontakcie z wykonawcą prac archeologicznych aby przy odpowiednim zaangażowaniu i potencjale technicznym prace archeologiczne zakończono w możliwe najkrótszym terminie mając na uwadze specyfikę prowadzonych robót.  

– Po zakończeniu archeologii  przed właściwymi robotami budowlanymi przy niecce fontanny cała kubatura wydobytego urobku po pracach archeologicznych musi zostać zasypana kruszywem i ustabilizowana ponieważ, wykopy archeologiczne prowadzone są na tym obszarze do tzw. calca i sięgają zdecydowanie głębiej niż głębokość inwestycyjna potrzebna dla posadowienia fontanny niecki fontanny – zapewnia Robert Cerazy.

W związku z tym  prace przy budowie fontanny mają się zakończyć do połowy sierpnia przy pełnej mobilizacji archeologów i budowlańców oraz montażystów fontanny.

Czy osoby niepełnosprawne będą mogły bez problemu korzystać z Rynku?

– Temat dostępności dla osób niepełnosprawnych, o ograniczonych możliwościach poruszania się  towarzyszył nam od samego początku procesu przygotowania się do przebudowy przestrzeni miejskiej, pod kątem nie tworzenia lecz likwidacji barier architektonicznych. Już sam układ drogowy na drogach gminnych został tak pomyślany aby bariery architektoniczne ograniczyć do minimum, wprowadzono tzw. strefę zamieszkania, wyeliminowano wysokie krawężniki, nawet rodzaj dobranej granitowej nawierzchni na kostkę cięto-łupaną czy płomieniowane (nadające szorstkość)  płyty granitowe wskazują na stworzenie przyjaznych przestrzeni publicznych dla pieszych, osób na wózkach inwalidzkich, czy osób o ograniczonej możliwości poruszania się – informuje zastępca burmistrza.

I zaraz dodaje „Nie dorzeczne są tezy podnoszone już kilkakrotnie na forum publicznym, że płyta Rynku nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Już samo ukształtowanie wysokościowe płyty i jej integracja przestrzenna z pierzejami, poszerzenie płyty Rynku np. w kierunku południowym powoduje, że na płytę możne dostać się swobodnie osoba niepełnosprawna od strony pierzei zachodniej, południowej, wschodniej od strony Muzeum jak również niepełnosprawny będzie miał możliwość wejścia od strony ul. Wąskiej po zakończeniu wszystkich prac budowlanych”.

A co z błędnym zapisem na tablicy?

– Dziękujemy, za przypomnienie, zwrócenie uwagi i wyjaśniamy,  iż mamy głęboką świadomość  konieczności skorygowania informacji na obu tablicach aby w przyszłości nie stanowiły one pseudo atrakcji turystycznej” i nie wywoływały kontrowersji – informuje Robert Cerazy.

Ponadto mając na uwadze historyczny charakter przebudowy, która się obecnie dokonuje na zakończenie inwestycji samorząd chce nadać temu wydarzeniu odpowiednią rangę umieszczając jednocześnie kapsułę czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń i odsłaniając płytę pamiątkową Ratusza, której nigdy nie było na Rynku.

Ponadto częścią tego wydarzenia, jeżeli uda się uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, będzie również montaż ostatniej płyty na podstawie pomnika Króla Kazimierza Wielkiego, nad którą obecnie trwają prace. Dzisiaj znajdują się tam trzy płyty i puste miejsce, które należy wypełnić tablicą o odpowiedniej treści.

2 komentarze

2 Comments

  1. Mieszkanka

    06 maja 2021 godzina 14:07

    Niesymetryczne schody niczym krzywa wieża w Pizie,one z pewnością przyciągną tłumy turystów do królewsko-betonowego grodu. Szkoda że każdy kto przecież słusznie ukazuje buble, zaniedbanie i brak fachowości jest przez władzę uznawany za pieniacza, przeciwnika i malkontenta. W innym mieście taka władzę już dawno wywieziono by na taczkach.

  2. Prawdomówny jak burmistrz

    06 maja 2021 godzina 18:54

    Który to już termin oddania i dodatkowa kasa wydana i pewnie znowu będzie aneksik i pyk nowy termin tak jak już miała być droga wojewódzka oddana do użytku i dalej sciema

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra