Artykuł partnerski

Gmina Rzezawa. Rok 2020 rokiem ważnych i dużych inwestycji – część 3

– W 2020 roku na terenie gminy Rzezawa wykonano lub rozpoczęto realizację wielu bardzo ważnych inwestycji, których celem jest poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców, a także odpowiedni rozwój naszej Gminy. Przeznaczono na ten cel kilka milionów złotych. W tym miejscu warto podkreślić, że na wiele zadań udało się nam pozyskać pieniądze ze środków zewnętrznych. Nasze starania i skuteczność w realizacji zamierzonych planów nie tylko widać gołym okiem, gdy jedzie się nowymi drogami czy odwiedza wyremontowane budynki, ale też doceniają to inni czy to w postaci indywidualnych, czy zbiorowych nagród i wyróżnień. To bardzo cieszy i daje jeszcze większą motywację do dalszej wytężonej pracymówi Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Dziś prezentujemy kolejne wybrane inwestycje na terenie gminy Rzezawa w 2020 roku:

Remont remizy OSP w Borku:

W ramach przeprowadzonej inwestycji kompleksowo zmodernizowany został garaż remizy OSP w Borku. Wykonano tam remont posadzki i ścian. Remont objął ponadto instalację elektryczną i instalację sanitarną. W pomieszczeniu zamontowano również mechanizm odciągu spalin, który zapewnia czyste otoczenie w garażu, eliminując szkodliwy dym. 

Wartość inwestycji – 43 000,00 zł
Dotacja – 21 000,00 zł

Modernizacja budynku Urzędu Gminy Rzezawa

Budynek urzędu w Rzezawie nie był remontowany od wielu lat. Upływ czasu sprawił, że pojawiła się potrzeba jego generalnej modernizacji, która nada obiektowi nowoczesny i estetyczny wygląd. Inwestycja przyczyni się także do zwiększenia jego efektywności energetycznej. Zadanie jest w trakcie realizacji. Polega m.in. na dociepleniu całego budynku, wymianie jego pokrycia dachowego oraz drzwi zewnętrznych i stolarki okiennej. Do wymiany pójdą też parapety i orynnowania. To samo czeka m.in. instalację odgromową oraz oświetlenie. W ramach inwestycji wyremontowane zostaną ponadto schody zewnętrzne prowadzące do urzędu. Zamontowane zostaną również nowe balustrady.

Wartość inwestycji – ok. 590 tys. zł
Dotacja – 257 696,00 zł

Remont cmentarza wojennego w Krzeczowie

Zabytkowy cmentarz z okresu I wojny światowej w Krzeczowie został poddany renowacji. W ramach inwestycji odnowione zostały m.in. mogiły żołnierzy i znajdujący się tam pomnik centralny. Naprawa objęła także ogrodzenie cmentarza. Przywrócony został ponadto dawny wygląd alejek cmentarza zgodnie z dokumentacją historyczno-odtworzeniową.

Wartość inwestycji – ok. 110 tys. zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

W ostatnich kilku latach na terenie gminy Rzezawa wykonano blisko 20 km sieci kanalizacyjnej, przeznaczając na ten cel kilka milionów złotych. W tym czasie skanalizowano znaczną część m.in. Dąbrówki, Buczkowa, Dębiny i Bratucic. Na tym jednak nie koniec. Cały czas trwa jej intensywna rozbudowa. Obecnie jest prowadzony IV etap rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Buczkowie oraz dalsza część II etapu w Dąbrówce. W planach są natomiast już kolejne inwestycje w tym zakresie. Na terenie gminy Rzezawa trwa jednocześnie rozbudowa sieci wodociągowej. W ciągu ostatnich lat powstało jej blisko 9 km. Inwestycje w tym zakresie były prowadzone m.in. w Borku, Rzezawie, Dąbrówce i w Krzeczowie.

Wartość inwestycji – ok. 2,2 mln zł.
Dotacja – 1 577 698,92 zł

Zakup umundurowania bojowego dla OSP Rzezawa

Strażacy z OSP Rzezawa już wkrótce będą mieć do swojej dyspozycji nowe profesjonalne umundurowanie bojowe. Będą one służyć do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych.

Wartość zadania – 36 tys. zł
Dotacja – 30 tys. zł

Usuwanie odpadów rolniczych

Do tej pory rolnicy musieli składować odpady ze swojej działalności we własnym zakresie. Stanowiło to często dla nich duży problem. Teraz będzie je odbierać specjalistyczna firma. 

Wartość zadania – 9 000,00 zł
Dotacja – 5 000,00 zł

Podnoszenie kompetencji pracowników  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie otrzymał dofinansowywanie z Unii Europejskiej na podniesienie kompetencji pracowników socjalnych, a także doposażenia ich stanowisk pracy.

Wartość zadania – 396 191,75 zł
Dotacja – 396 191,75 zł

Projekt LOWE

Grant na utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji osób dorosłych tzw. LOWE 2. Celem tego projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie, przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot.

Wartość zadania – 249 990,00 zł
Dotacja – 249 990,00 zł

Do Gminy Rzezawa trafiły także pieniądze w ramach bonu inwestycyjnego na zadania inwestycyjne w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 537 735,00 zł.

Kolejna część (czwarta) materiału prezentującego inwestycje gminy Rzezawa we wtorek 24 listopada.

Góra