- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Do jesieni wyremontują ponad 2 km odcinek drogi powiatowej: Strzelecka-Pogwizdów

- REKLAMA -

Ponad 1,2 miliona złotych wyniesie remont drogi powiatowej w Bochni i Pogwizdowie. Starosta Adam Korta przekazał burmistrzowi Gustawowi Korcie i wójtowi Markowi Bzdekowi umowę na realizację wspomnianej inwestycji.

-Modernizacja drogi powiatowej podzielona została na dwa odcinki. W ramach pierwszego odcinka zlokalizowanego w Bochni przy ul. Strzeleckiej na długości pół kilometra wyremontowana zostanie nawierzchnia wraz z poboczami, odwodnienie drogi oraz chodniki. Poprawie ulegnie również oznakowanie zarówno poziome jak i pionowe – wyjaśnia starosta Korta.

Drugi etap modernizacji obejmie prawie 2 kilometrowy odcinek od ul. Strzeleckiej aż do Pogwizdowa. Drogowcy wyremontują tam nawierzchnię, pobocza, odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Prace potrwają od sierpnia do października. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Ponad 120 tysięcy dokłada Miasta Bochnia, około 200 tysięcy Gmina Bochnia, reszta pochodzi z budżetu Powiatu Bocheńskiego. Umowa na realizację inwestycji została podpisana z firmą PRODIM – Oskar Niezabitowski.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Avatar

    bezradny

    29 lipca 2020 godzina 21:34

    A Radni Miejscy podjęli 26 września 2019 r. uchwałę : ,,2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1 zostanie udzielona w 2020 roku w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Bochnia na rok 2020 w wysokości 221 130,71 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści złotych 71/100).”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra