- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Chcą doprecyzować działalność młodzieżowych rad

- REKLAMA -

Dobra wiadomość dla młodych ludzi, chcących angażować się w działalność na rzecz lokalnych społeczności. Podczas ostatniego posiedzenia komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.  Planowana zmiana dotyczy działalności rad młodzieżowych.

W aktualnym stanie prawnym kwestie związane z funkcjonowaniem młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego zostały uwzględnione jedynie w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

-Brak jest regulacji prawnych dla  działalności młodzieżowych rad przy samorządzie powiatowym, czy przy samorządzie województwa, stąd pomysł na zmianę  mocy tego projektu – przekonuje poseł Józefa Szczurek-Żelazko, członek komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej.

Zmiany ustawowe doprecyzują zadania młodzieżowych rad, uwzględniając przy tym monitorowanie realizacji strategii polityki gminy na rzecz młodzieży, ważnej dla młodego pokolenia Polaków.

– Warto dodać, że projekt ustawy powstał  w oparciu o konsultacje społeczne, między innymi z młodzieżowymi radami przy jednostkach samorządu terytorialnego. Jest także spójny z działaniami rządu na poziomie centralnym, dotyczącymi między innymi powołania Pełnomocnika do spraw polityki młodzieżowej,  którego zadaniem jest min  zwiększanie zaangażowania młodzieży w życie publiczne, a także powołaniem Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – dodaje poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

Proponowane zmiany stanowią również odpowiedź na zapisy Strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2019–2027oraz Europejskich Celów Młodzieżowych dotyczących włączenia młodzieży oraz pobudzenia jej zaangażowania, co ma kluczowe znaczenie dla demokracji, a także rozwoju osobistego, kulturalnego i politycznego zainteresowanych osób.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra