- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Budżet powiatu bocheńskiego przyjęty. Na inwestycje zapisano 34 mln zł

- REKLAMA -

Rada Powiatu w Bochni podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęła budżet Powiatu Bocheńskiego na 2023 rok. Na inwestycje przeznaczone zostanie blisko 34 milionów złotych. Priorytetowym zadaniem jest zakończenie budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym przy ul. Karolina w Bochni. Ważnym projektem jest zagospodarowanie budynku po byłym pogotowiu na Centrum Zdrowia Psychicznego.

Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher powiedziała kiedyś „Pieniądze nie spadają z nieba, muszą być zarobione na ziemi”. Zarząd Powiatu w Bochni przedłożył pod obrady Wysokiej Rady budżet, który odpowiada na aktualną sytuację samorządów w Polsce. Najważniejszymi kwestiami wpływającymi na kształt budżetu są: bardzo wysoka inflacja, rosnące ceny energii, mniejsze wpływy z podatków oraz nadchodzący kryzys ekonomiczny. Czynniki te powodują, że inwestycje i wydatki bieżące przy takim samym poziomie realizacji są zdecydowanie droższe niż w latach ubiegłych. Trudna sytuacja budżetu państwa wpływa bezpośrednio na budżet samorządów, również samorządu Powiatu Bocheńskiego

— mówił podczas sesji Starosta Bocheński Adam Korta.

Najważniejszym zadaniem w 2023 roku z pewnością będzie zakończenie historycznej inwestycji powiatu, czyli budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym.

Kolejnym ważnym projektem jest zagospodarowanie budynku po byłym pogotowiu przy ul. Konstytucji 3-go Maja. W projekcie budżetu Zarząd Powiatu zaproponował przeznaczenie środków na projekt funkcjonalno – użytkowy tego budynku. Docelowo znajdzie tam swoją siedzibę niezwykle potrzebne Centrum Zdrowia Psychicznego.

W obecnej kadencji tj. od 2018 roku udało się pozyskać rekordową kwotę środków zewnętrznych dla Powiatu Bocheńskiego. Łącznie to ponad 124 miliony złotych, co przekłada się na 185 skutecznie złożonych wniosków i realizację projektów za łączna kwotę przekraczającą 173 milionów złotych.

Poprzednie lata pokazały jak ważna jest cyfryzacja administracji. W 2023 roku kontynuowany będzie projekt „Cyfrowy Powiat Bocheński”, na który przeznaczone zostanie ponad 1,2 miliona złotych. Realizacja projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.

Planowane przyszłoroczne dochody powiatu to ponad 162 mln zł. Z kolei planowane wydatki to ok. 178 mln zł. W przyszłorocznym budżecie blisko 34 miliony będą przeznaczone na inwestycje, z czego 23 miliony złotych to środki zewnętrzne. Relacja długu do dochodów ogółem wyniesie wg planu 45,1 %. Dla porównania na koniec roku 2018 wyniósł 43,9 %.

Sytuacja finansowa i gospodarcza kraju nie pozostaje bez wpływu na sytuację finansową powiatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo finansów nastąpi spadek dochodów z PIT. Mają na to szczególny wpływ zmiany podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. W 2022 roku dochody z podatku PIT wyniosą 29,7 miliona złotych. Według danych ministerstwa finansów w 2023 roku dochody z PIT wyniosą 23 miliony złotych. Spadek dochodów z PIT to blisko 7 milionów złotych. W bieżącym roku powiat otrzymał z Ministerstwa dodatkowe środki, które w 2023 roku zostaną zaksięgowane jako przychód, co wpływa niekorzystnie na wskaźnik zadłużenia.

Ponadto podnoszenie przez NBP stóp procentowych spowodowało znaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co niekorzystnie  wpływa na wydatki bieżące i wskaźnik spłaty zadłużenia. Niedoszacowane są również zadania zlecone przez administrację rządową i coraz więcej musimy do nich dokładać z dochodów własnych. Wprawdzie zakładany jest wzrost dochodów powiatu w zakresie oświaty, jednak ostateczne kwoty subwencji będą znane na początku przyszłego roku. Dla porównania w 2022 roku powiat do zadań oświatowych musiał dołożyć ponad 7 milionów złotych z własnych środków. Nie bez wpływu na budżet jest również bardzo wysoka inflacja i zwiększenie pensji minimalnej. To będzie na pewno rok pełen wyzwań, oszczędności i podejmowania trudnych decyzji

— wyjaśniał Adam Korta Starosta Bocheński.

Pomimo trudnego okresu Powiat planuje wykonać wiele inwestycji. Na drogi przeznaczone zostanie ponad 27 milionów złotych. Planowanie jest  przygotowanie szeregu dokumentacji, które umożliwią składanie wniosków o dofinansowanie i realizację w kolejnych latach inwestycji. Największą inwestycją będzie rozbudowa dróg powiatowych na odcinkach 2077K Leksandrowa – Lipnica Górna, nr 2074K Żegocina -Bełdno, nr 2083K Chrostowa, Kamyk nr 1961K Grabie – Kępanów za blisko 19 milionów złotych.

Największą pozycją w budżecie powiatu jest oświata. Przeznaczone na nią zostanie ponad 73 miliony złotych. Główne inwestycje to: wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami malarskimi na II piętrze budynku głównego ZS nr 1 w Bochni w wysokości 300 tysięcy zł, projekt wykonania przebudowy drogi wewnętrznej wraz przebudową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie ZS nr 1 w Bochni za kwotę prawie 70 tysięcy zł, czy przystosowanie węzła sanitarnego na parterze skrzydła wschodniego budynku SOSW w Bochni dla potrzeb osób niepełnosprawnych – na co przeznaczone zostanie ponad 81 tysięcy zł.

W przyszłym roku planowane jest wiele projektów edukacyjnych dofinansowanych ze środków europejskich. Łącznie na wszystkie projekty unijne w szkołach zostanie wydane blisko 2 miliony zł.

Warto podkreślić, że pomimo niesprzyjającej samorządom sytuacji i spadających wpływów z podatków udało się w tym budżecie przeznaczyć na wydatki majątkowe blisko 34 miliony złotych. To szczególnie ważne dla rozwoju Ziemi Bocheńskiej, bo te środki zapewnią zlecenia dla lokalnych firm, które tutaj zatrudniają pracowników i płacą podatki. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zarówno starostwa powiatowego jak i wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. To dzięki Waszej, ciężkiej pracy, Drogie Koleżanki i Koledzy będziemy mogli ten budżet skutecznie zrealizować. Dziękuję!

— dodał Adam Korta Starosta Bocheński.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Avatar

    Tak trzymać

    31 grudnia 2022 godzina 12:57

    Brawo Adam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra