Wydarzenia

Brzesko. Radni podzielili miejskie pieniądze

Przy 14 głosach za i 7 wstrzymujących się Rada Miasta w Brzesku przyjęła budżet za rok 2019. W najważniejszym dla miasta dokumencie po stronie dochodów zapisano 145 mln zł, zaś po stronie wydatków 149 mln zł. Budżetowy deficyt wynoszący blisko 4,5 mln zł zostanie pokryty z pożyczek i emisji papierów wartościowych.

Najwięcej z budżetowego tortu, bo ponad 60 mln złotych pochłonie oświata. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kosztować będą samorząd prawie 8,5 mln złotych, pomoc społeczna ponad 5,6 mln złotych. W dziale transport i łączność (pieniądze te zaplanowano na remonty i modernizacje dróg i chodników) zapisano prawie 7,6 mln złotych, zaś na gospodarkę mieszkaniową przewidziano blisko 4,4 mln złotych.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra