Wydarzenia

Bochnia. Magistrat przypomina, że od 1 marca obowiązują nowe zasady odbioru śmieci

Za dwa tygodnie w Bochni wchodzą w życie nowe przepisy odbioru odpadów komunalnych. Segregować odpady muszą wszyscy. Kto się do tego nie dostosuje, za odbiór śmieci będzie musiał zapłacić dwa razy więcej!

  • od 1 marca 2020 r. nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24 zł od osoby,
  • od 1 marca 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zniżka to 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
  • od 1 marca 2020 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2020 r. poz. 1185).

Wszyscy, którzy do tej pory oddawali śmieci zmieszane zobowiązani są do zmiany dotychczasowej deklaracji. Mają na to czas do 10 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Bochnia w pok. 121 (I piętro).

Mieszkańcy, którzy wcześniej zdeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny nie muszą ponownie składać deklaracji.

Od 1 marca wszyscy mieszkańcy Bochni będą zobligowani do segregacji śmieci. Jeśli odbiorca stwierdzi, że odpady zbierane są w sposób niewłaściwy, Urząd Miasta Bochnia będzie musiał naliczyć opłatę podwyższoną będącą DWUKROTNOŚCIĄ stawki podstawowej.

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra