- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Blisko 5 mln zł dla czterech samorządów z terenu powiatu brzeskiego

- REKLAMA -

Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku, remont powiatowych dróg w: Brzesku, Borzęcinie, Czchowie, Dębnie, Gnojniku i Szczurowej, a także budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie na terenie gminy Dębno otrzymały dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wsparcie dostała też Szczurowa na modernizację świetlicy w Rudych-Rysiach i Gnojnik na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej.

W sumie do czterech samorządów powiatu brzeskiego trafiło blisko 5 mln zł.

– To ważne i potrzebne zadania, które będą służyły społeczności lokalnej – podkreśla poseł Józefa Szczurek-Żelazko.

Powiat Brzeski

  • Przebudowa i nadbudowa wybranych budynków Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku. W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie robót budowlanych polegających na budowie dachu, dociepleniu stropów, wykonaniu kotłowni z wykorzystaniem BMS oraz wymianie instalacji CO.
  • Budowa 8 odcinków chodników o łącznej długości 4,710 km na terenie gmin: Brzesko, Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik i Szczurowa.

Gmina Dębno

„Budowa Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego w Sufczynie”. Obecnie gmina nie posiada żłobka. Zintegrowany nowoczesny i energooszczędny obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastrukturą towarzyszącą tj. parkingiem, układem komunikacji kołowej i pieszej, przyłączami, obiektami małej architektury, placem zabaw zapewni 70 miejsc dla podopiecznych. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Gmina Szczurowa

  • Modernizacja świetlicy na parterze budynku Domu Ludowego w m. Rudy-Rysie wraz z zagospodarowaniem terenu przylegającego do obiektu. Zakres prac obejmuje remont istniejących pomieszczeń świetlicowych i sanitariatów, adaptację pomieszczenia pełniącego funkcję garażu na potrzeby funkcjonującej świetlicy, jej wyposażenie oraz wykonanie zagospodarowania terenu m.in. w postaci remontu parkingu i wymiany ogrodzenia.

Gmina Gnojnik

  • Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy Gnojnik. Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłoczonym w miejscowościach: Uszew, Zawada Uszewska, Gnojnik.
Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra