- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

6,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę trzech dróg w Powiecie Bocheńskim


Na uroczystości podpisania umowy z  przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie obecny był wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, a Powiat Bocheński reprezentował starosta bocheński Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak oraz skarbnik powiatu Jadwiga Szeląg.

Powiat Bocheński skutecznie pozyskuje środki zewnętrze na remonty dróg, co w ostatniej kadencji jest szczególnie widoczne. Dobra infrastruktura drogowa to jeden z elementów, który jest istotny dla mieszkańców i ich komfortu życia. Przed nami kolejne wyzwania i kolejne inwestycje drogowe, które znacząco wpłyną na poprawę komunikacji w Powiecie Bocheńskim

— mówi Adam Korta Starosta Bocheński

W ramach otrzymanego dofinansowania zostanie rozbudowana droga powiatowa 2086K w miejscowości Bochnia, a wsparcie finansowe tej inwestycji wyniosło 1 044 150zł przy całkowitym koszcie wynoszącym 2 108 967,82 zł. Prace mają zakończyć się do 12.11.2024r.

Zakres robót obejmuje między innymi wymianę konstrukcji nawierzchni na długości 169 m, budowę chodników o łącznej długości 238 m, budowę 2 zatok autobusowych, przebudowę wylotów skrzyżowań i zjazdów indywidualnych, budowę odwodnienia oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2094K w miejscowościach Bratucice i Okulice otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 1 243 474 zł przy koszcie całkowitym wynoszącym ponad 2,5 mln złotych. W ramach tej inwestycji zostanie poszerzona jezdnia, powstanie chodnik o długości ponad 600 metrów, a parking przy szkole zostanie przebudowany. Dodatkowo zostaną wymienione bariery energochłonne oraz zostaną przebudowane zjazdy, pobocza i sieci teletechniczne.
.
Trzecie zadanie dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 1444K w km w miejscowości Olchawa, które otrzymało 4 178 575 zł. Termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień bieżącego roku. Zakres prac obejmuje miedzy innymi przebudowę skrzyżowania z drogą gminną, wymianę podbudowy i nawierzchni oraz budowę chodnika, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu i oznakowania drogowego.

1 Komentarz

1 Komentarz

  1. Avatar

    DROGA BEZ CHODNIKA W POGWIZDOWIE

    01 marca 2024 godzina 04:51

    To wspaniałe informacje i o funduszach i o inwestycjach. Wiem, że Pan Starosta dwoi się i troi aby drogi powiatowe wyglądały bardzo dobrze w czym pomagają mu pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Nowym Wiśniczu i inni pracownicy Starostwa uczestniczący w pracach administracyjnych z tym związanych. Wiele wśród mieszkańców Pogwizdowa budzie przedłużanie się w czasie budowa chodnika na odcinku od byłego Sołtysa przy ostrym zakręcie drogi do przystanku „środkowego” w Pogwizdowie. Niektórzy przypisują to opieszałości pracowników i brakiem zaangażowania w ten proces inwestycyjny. Inwestycja jest bardzo pilna gdyż na tym odcinku droga nie jest zbyt szeroka a pobocza wąskie. Przemieszczanie się pieszych na tym odcinku jest niezwykle trudne i niebezpieczne. W chwili mijania się samochodów pieszy ma wielkie szanse dostać się pod koła samochodów gdyż kierowcy będący przecież często też pieszymi zapominają o przestrzeganiu obowiązujących przepisów, zwalniając pojazd lub wręcz go zatrzymując aby pieszy mógł spokojnie poruszać się wąskim poboczem. Niektórzy o słabych nerwach wchodzą do rowu ale Panie Starostwo wynikiem tego jest niszczenie skarpy czy pobocza rowu. Panie Starosto chyba Pan nie chce aby niektórzy mieszkańcy Pogwizdowa nie posiadający samochodów lub nie mogący skorzystać ze środków komunikacji publicznej z różnych względów trenowali siłę nóg poprzez wchodzenie do rowu lub wyrabiali spostrzegawczość i w porę przechodzili na okoliczne łąki w miejscach gdzie brakuje chodnika. Tym celom przecież służą drogi leśne których wiele jest w okolicznych pięknych lasach państwowych i prywatnych dostarczając niezwykłych wrażeń estetycznych przez prześliczną przyrodę i dzikie zwierzęta w nich zamieszkujące. Zapewne Panu Staroście sprawa jest zanana gdyż jak mniemam Pan również jest zwolennikiem spacerów lub pieszych wędrówek a Pana podróż samochodem nie kończy się przy Strzelnicy w Pogwizdowie. Gdyby tak jednak było to uprzejmie zapraszamy do odwiedzenia zabytkowego Kościoła w Pogwizdowie gdzie przecież Pana widywałem wielokrotnie przy okazji różnych uroczystości zarówno Państwowych jak i lokalnych czym Pan zaszczycał uczestników i organizatorów swoją obecnością. Nie może Pan Starosta wyobrazić sobie jak Pana przybycie cieszyło setki osób uczestniczących w tych wydarzeniach i zjednywało Panu sympatię i wyrazy szacunku oraz uznanie za całokształt pracy wykonywanej na rzecz powiatu bocheńskiego. Z wyrazami szacunku Józef Wetula mieszkaniec Pogwizdowa i uczestnik ruchu drogowego również na wymienionym odcinku drogi powiatowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

- REKLAMA -
Góra