- REKLAMA -
- REKLAMA -
Wydarzenia

Zarzuty dla 29 osób za nielegalne gry hazardowe. Automaty były ustawione także w Bochni

- REKLAMA -

Do Sądu Okręgowego w Krakowie został skierowany akt oskarżenia przeciwko 29 osobom ze zorganizowanej grupy przestępczej. Śledczy zarzucili im popełnienie blisko trzystu przestępstw związanych z nielegalnym hazardem. Proceder trwał także w Bochni.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe pozwoliło na stwierdzenie, iż w latach 2015-2019, na terenie całego kraju funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie w ramach działalności szeregu podmiotów gospodarczych z siedzibami na terenie Republiki Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej urządzali gry hazardowe na automatach o wygrane pieniężne, bez wcześniejszego uzyskania koncesji, poza kasynem gry oraz na automatach niezarejestrowanych przez właściwych naczelników urzędów celno – skarbowych, pozorując przy tym legalną działalność.

Jak ustalono, w punktach usługowo- handlowych od dnia 1 września 2015 roku do dnia 9 września 2019 roku m. in. w Opatowie, Busku- Zdroju, Tarnowie, Bochni, Szczucinie, Krakowie, Zatorze, Szczecinie, Świnoujściu, Koszalinie, Wrocławiu, Słupsku, Sopocie, Gdyni, Zielonej Górze, Lesznie, Biłgoraju, Płocku, Skierniewicach, Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Rybniku, Katowicach, Wodzisławiu Śląskim, Cieszynie, Przemyślu, Przeworsku, Krośnie i Rzeszowie odbywały się nielegalne gry na automatach z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Kierowniczą rolę w tej grupie pełnił Antoni E., który zorganizował sieć ściśle powiązanych ze sobą zarówno osobowo jak i gospodarczo spółek, w ramach działalności których opracowano oprogramowanie automatów do gier, wynajmowano i podnajmowano lokale, dostarczano do nich automaty, zatrudniano osoby obsługujące urządzenia oraz rozliczano przedsięwzięcie.

Przedstawiciele podmiotów kontrolowanych przez wyżej wymienionego zawierali z właścicielami lokali, tj. pubów, barów i stacji paliw umowy najmu powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na umieszczenie „wolnostojących terminali konkursowych”. Podmioty te zatrudniały także osoby, które zajmowały się obsługą automatów do gier, w tym ich naprawą, a także wybieraniem z nich środków pieniężnych oraz ich uzupełnianiem.

Nadto pracownicy spółek kontrolowanych przez Antoniego E. instruowali pracowników lokali, w których wstawiano automaty do gier, co mają zrobić, gdy wkroczy do nich kontrola celno- skarbowa. Mieli, np. odłączyć automat od zasilania prądem, odmówić wydania dokumentacji na żądanie funkcjonariuszy urzędów celno- skarbowych, a także złożyć zeznania o określonej depozycji.

Pozornie na automatach wstawianych przez członków grupy do podnajmowanych lokali, miały być prowadzone gry zręcznościowe, co potwierdzały, uzyskane przez grupę prywatne opinie biegłych, negujące ich hazardowy charakter. Z uzyskanych w toku śledztwa opinii wynika jednak, iż wszystkie poddane badaniom automaty służyły do prowadzenia gier hazardowych, albowiem zawierały gry o charakterze losowym, urządzane były w celach komercyjnych, a umiejętności gracza nie wpływały na ich wynik.

W toku śledztwa zabezpieczono 360 automatów do gry oraz znajdujące się w nich pieniądze w łącznej kwocie 153 000, 00 zł. Na podstawie danych ujętych w opiniach biegłych oszacowano, iż zyski ze stanowiącego przedmiot śledztwa procederu osiągnęły kwotę 8 538 825, 60 zł, a o orzeczenie przepadku jej równowartości będzie wnosił prokurator przed Sądem. Z kolei łączna wysokość wpłat środków pieniężnych do wszystkich zatrzymanych w toku postępowania automatów to 24 651 104, 94 zł.

W toku postępowania obok tymczasowego aresztowania wobec sześciu osób zastosowano również wobec oskarżonych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m. in. dozoru policji oraz poręczeń majątkowych, a także na poczet orzeczenia kar majątkowych dokonano zabezpieczenia mienia oskarżonych poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach, zajęcie udziałów w spółkach prawa handlowego oraz środków pieniężnych.

Spośród 29 osób 19 osób oskarżono m. in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, kolejne 9 to właściciele lokali, do których wstawiano automaty do gier oraz biegły, który na zamówienie grupy przestępczej sporządzał opinie, negujące hazardowy charakter gier. 

Akt oskarżenia, dotyczy czynów art. 258§3 kodeksu karnego ( tzw. kierowanie zorganizowana grupą przestępczą, zagrożone odpowiedzialnością karną do 10 lat pozbawienia wolności ), z art. 258§1 kodeksu karnego (tzw. działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, zagrożone odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności), z art. 107 § 3 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kodeksu karnego skarbowego (tzw. urządzanie gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych zagrożone odpowiedzialnością karną do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności), z art. 18 § 3 kodeksu karnego w zw. z art. 20 § 2 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 107 § 3 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kodeksu karnego skarbowego ( tzw. pomocnictwo do urządzania gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych zagrożone odpowiedzialnością karną do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności) oraz z art. 18§3 kodeksu karnego w zw. z art. 20 § 2 kodeksu karnego skarbowego w zw. z art. 107 § 3 kodeksu karnego skarbowego ( tzw. pomocnictwo do urządzania gier hazardowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zagrożone odpowiedzialnością karną do 5 lat pozbawienia wolności).

Kliknij i dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Góra